Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: podatek

Artykuły

 • Podatek od darowizny, podstawowe informacje 21/08/2012

  Podatek od darowizny, podstawowe informacje

  Wiele osób często zapomina o obowiązku podatkowym wynikającym z faktu przekazania nieodpłatnie rzeczy lub wartości pieniężnych. Dla ustalenia obowiązku podatkowego ważne jest określenie przedmiotu opodatkowania, podmiotów zwolnionych oraz wartości darowizny. więcej >>

 • Opłata abonamentowa RTV 20/08/2012

  Opłata abonamentowa RTV

  Coraz więcej słyszy się w telewizji o tym, że należy regularnie uiszczać opłatę abonamentową za posiadanie odbiornika radiowo telewizyjnego. Wiele osób zastanawia się z czego wynika ten obowiązek, gdzie znajduje się podstawa prawna i jakie grożą konsekwencje za nieuiszczanie tej opłaty. Poniższy artykuł ma odpowiedzieć na poszczególne pytania. więcej >>

 • Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości 10/07/2012

  Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

  Odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), podlega opodatkowaniu w przypadku, gdy nie następuje ono w wykonywaniu działalności gospodarczej oraz nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego. więcej >>

 • Pojęcie i cechy charakterystyczne podatku dochodowego 28/10/2010

  Pojęcie i cechy charakterystyczne podatku dochodowego

  Podatkiem jest takie świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego, które ma charakter jednostronny, ogólny, przymusowy, nieodpłatny i bezzwrotny. Głównym kryterium podziału podatków jest przedmiot opodatkowania. Przedmiotem podatku jest określony w ustawie stan faktyczny lub prawny, z którym ustawodawca wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Próbując określić konstrukcję podatku należy odnieść się do trzech przypadków zdefiniowania przedmiotu opodatkowania: stan faktyczny, stan prawny, stan faktyczny i prawny. Opodatkowanie poszczególnych stanów faktycznych i prawnych w trakcie trwania tego procesu pozwala wyodrębnić podatki przychodowe, dochodowe, majątkowe i konsumpcyjne. Z ekonomicznego punktu widzenia najistotniejszą cechą podatku jest to, że powoduje on legalne przesunięcie własności pomiędzy podatnikiem a państwem. więcej >>