Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: pomoc publiczna

Artykuły

 • Pomoc de minimis – zasady ogólne. 05/06/2012

  Pomoc de minimis – zasady ogólne.

  Unia Europejska stwarza wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstw państw członkowskich. Pomoc publiczna, jaką jest pomoc de minimis, nie podlega notyfikacji (zawiadomieniu) Komisji Europejskiej. Jakich podmiotów prawa dotyczy i jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o ten rodzaj pomocy publicznej? więcej >>

 • Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej 29/11/2011

  Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej

  Zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w pierwotnym prawie europejskim, określane mianem pomocy publicznej, reguluje krajowa ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. więcej >>

 • Pomoc <em>de minimis </em>z tytułu jednorazowej amortyzacji środka trwałego 18/11/2011

  Pomoc de minimis z tytułu jednorazowej amortyzacji środka trwałego

  Pomoc de minimis zalicza się do kategorii pomocy publicznej. Jej podstawowe założenie stanowi fakt, iż pomoc ta jest wsparciem o niewielkich rozmiarach, które nie powodują zakłóceń konkurencji na rynku. Jest to zgodne z zasadą prawa rzymskiego „de minimis non curat lex”, co tłumaczy się jako „prawo nie troszczy się o szczegóły”. więcej >>

 • 08/11/2011

  Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, „podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”. więcej >>

 • Obliczanie pomocy de minimis 27/10/2011

  Obliczanie pomocy de minimis

  Zdaniem Komisji Europejskiej nie wszystkie dotacje mają negatywny wpływ na handel między państwami członkowskimi, ponieważ nie wszystkie zakłócają konkurencję na rynku. Pomoc de minimis stanowi jedną z kategorii pomocy publicznej, choć z formalnego punktu widzenia nie jest pomocą publiczną z uwagi na fakt, iż nie spełnia ona przesłanek określonych w Traktacie, a w konsekwencji nie podlega także obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. więcej >>