Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: postępowanie mediacyjne

Artykuły

  • <strong>Postępowanie mediacyjne w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego</strong> 04/05/2018

    Postępowanie mediacyjne w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego

    Instytucja mediacji została wprowadzona do postępowania administracyjnego ogólnego ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Regulacja mediacji w rozdziale 5a k.p.a. wzorowana jest na przepisach Kodeksu postępowania cywilnego z pewnymi odrębnościami. Wynikają one z przedmiotu spraw, które są rozpoznawane i rozstrzygane w postępowaniu administracyjnym, z zastrzeżeniem ugody administracyjnej. Mediatorowi, w przeciwieństwie do organów administracji publicznej, nie przysługuje władztwo administracyjne. więcej >>

  • Postępowanie mediacyjne w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 26/11/2013

    Postępowanie mediacyjne w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

    Prawodawca w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w rozdziale 8 działu III unormował postępowania szczególne, jakimi są postępowanie mediacyjne i postępowanie uproszczone. Głównym celem postępowania mediacyjnego jest przyspieszenie rozpoznawania spraw przed sądem poprzez umożliwienie stronom ugodowego zakończenia sprawy, bez udziału sądu administracyjnego. więcej >>