Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: postępowanie przed sądami administracyjnymi

Artykuły

 • Przywrócenie terminu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 10/03/2014

  Przywrócenie terminu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Instytucja przywrócenia terminu przewidziana w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma na celu uchronienie strony, która nie podjęła czynności procesowej w wyznaczonym do tego terminie, przed negatywnymi skutkami powstałego stanu rzeczy. Umożliwia ona stronie obronę swych praw i ochronę interesów pod warunkiem, iż dochowała ona należytej staranności podczas dokonywanej czynności. więcej >>

 • Wyłączenie sędziego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 03/03/2014

  Wyłączenie sędziego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Instytucja wyłączenia sędziego ma na celu zapewnienie obywatelowi prawa do rozpoznania jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Realizuje ona tym samym gwarancję konstytucyjną z art. 45 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie której każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. więcej >>

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym 29/08/2013

  Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Prawo pomocy to instytucja uregulowana w rozdziale 3, oddziale 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ma ona na celu umożliwienie dochodzenia swych interesów przed sądem przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, niepozwalającej na ponoszenie kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem. Istnienie tej instytucji w ustawodawstwie sądowoadministracyjnym jest praktyczną realizacją konstytucyjnego prawa obywatela do sądu. więcej >>