Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: postępowanie upadłościowe

Artykuły

 • Masa upadłościowa   13/07/2015

  Masa upadłościowa  

  Masa upadłościowa to część majątku która ma służyć w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli bez względu na to czy nastąpi to w drodze ogłoszenia upadłości w momencie likwidacji majątku upadłego . W skład masy upadłościowej przeważnie wchodzi cały majątek przedsiębiorstwa bez względu na to gdzie się ono znajduje. więcej >>

 • Upadłość przedsiębiorcy 07/07/2015

  Upadłość przedsiębiorcy

  Upadłość oznacza zakończenie działalności gospodarczej w szczególności wtedy gdy majątek zadłużonego przedsiębiorstwa nie wystarcza w zupełności na pokrycie zobowiązań. Dotyczy również ustawowego obowiązku gdy przedsiębiorca trwale utracił zdolność regulowania swoich zobowiązań. Przyczynia się to do eliminacji z gospodarki przedsiębiorstw które nie rokują na rynku gospodarczym a ich dalsze funkcjonowanie może prowadzić do alokacji środków produkcji. więcej >>

 • Syndyk w postepowaniu upadłościowym  18/05/2015

  Syndyk w postepowaniu upadłościowym 

  Syndyk w postępowaniu upadłościowym wyznaczony zostaje przez Sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji, która została postawiona w stan upadłości. Procedura postępowania ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli, wówczas dłużnik jest zobowiązany wskazać  i wydać swój majątek syndykowi. więcej >>

 • Nadzorca sądowy 11/05/2015

  Nadzorca sądowy

  Nadzorcę sądowego ustanawiamy gdy upadłemu pozostawione zostaje prawo do zarządzania majątkiem czyli zarządu własnego. Uprawnienia dotyczą samodzielnego dokonywania przez upadłego wszelkich czynności zwykłego zarządu. W przypadku ogłoszenia upadłości otrzymujemy z Sądu informacje o wyznaczaniu nadzorcy sądowego. więcej >>

 • Niewypłacalność w postępowaniu upadłościowym 27/01/2014

  Niewypłacalność w postępowaniu upadłościowym

  Na mocy art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Powstanie stanu niewypłacalności  więc główną i podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości dłużnika. więcej >>

 • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wstępne zgromadzenie wierzycieli. 25/04/2012

  Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wstępne zgromadzenie wierzycieli.

  W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 179 poz. 1361 zwana dalej PrUpN) można wskazać dwa etapy postępowania upadłościowego. Mianowicie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz właściwe postępowanie upadłościowe w opcji likwidacyjnej bądź układowej. Aby mógł się rozpocząć drugi etap, sąd musi najpierw wydać postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Zanim do tego dojdzie sąd może zwołać wstępne zgromadzenie wierzycieli. więcej >>

 • Wszczęcie postępowania upadłościowego – podstawy i podmioty legitymowane. 09/03/2012

  Wszczęcie postępowania upadłościowego – podstawy i podmioty legitymowane.

  Ogłoszenie upadłości dłużnika nie odbywa się z urzędu. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek, co wynika z zasady dyspozytywności. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) – PrUpN wskazuje podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania oraz podstawy ogłoszenia upadłości. więcej >>