Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: pozwolenie na broń

Artykuły

 • Podmioty uprawnione i nieuprawnione do uzyskania pozwolenia na broń 21/11/2011

  Podmioty uprawnione i nieuprawnione do uzyskania pozwolenia na broń

  Pozwolenie na broń, a także karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej stanowią uprawnienie do posiadania określonych rodzajów broni. Jednakże w przypadku gdy po stronie wnioskodawcy brak jest przesłanek negatywnych wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, nie oznacza to, iż właściwy organ musi wydać pozwolenie na broń, ponieważ dopiero stwierdzenie przez organ, że okoliczności faktyczne, na które powołuje się dana osoba uzasadniają jego wydanie, stanowi podstawę do podjęcia pozytywnej decyzji w tym przedmiocie. więcej >>

 • Pozwolenie na broń a Europejska Karta Broni Palnej 20/10/2011

  Pozwolenie na broń a Europejska Karta Broni Palnej

  Bronią palną, w rozumieniu ustawy z 21 maja 1999r. o broni i amunicji, jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego. więcej >>

 • Odmowa wydania i cofnięcie pozwolenia na broń 11/10/2011

  Odmowa wydania i cofnięcie pozwolenia na broń

  Generalną zasadą obowiązującą na terenie RP jest, iż broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. więcej >>

 • Broń niewymagająca pozwolenia 07/10/2011

  Broń niewymagająca pozwolenia

  Na terytorium Polski obowiązuje zasada, iż nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni, a także amunicji jest zabronione. Jednakże od tej zasady krajowy ustawodawca ustanowił pewne wyjątki. W ustawie z 21 maja 1999r. o broni i amunicji zostały jednak wyliczone sytuacje, w których można posiadać broń bez pozwolenia, gdyż w uwagi na ogólne zezwolenie ustawodawcy, nie stanowi to przestępstwa. więcej >>

 • Wydawanie pozwolenia na broń 29/09/2011

  Wydawanie pozwolenia na broń

  Pozwolenie na broń jest urzędowym dokumentem wymaganym od posiadaczy broni w większości państw na świecie. Dokument taki zostaje wydany - przez odpowiednie władze - na wniosek zainteresowanego, jeżeli spełnia on ustawowo określone przesłanki dla jego uzyskania. Obecnie przepisy dotyczące nabywania, posiadania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, a także przywozu ich z zagranicy, przewozu przez terytorium kraju i wywozu za granicę, a także zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców, wydawania pozwoleń na broń, cofania ich oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa ustawa z 21 maja 1999 o broni i amunicji. więcej >>