Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: pożyczka

Artykuły

  • Obliczanie pomocy de minimis 27/10/2011

    Obliczanie pomocy de minimis

    Zdaniem Komisji Europejskiej nie wszystkie dotacje mają negatywny wpływ na handel między państwami członkowskimi, ponieważ nie wszystkie zakłócają konkurencję na rynku. Pomoc de minimis stanowi jedną z kategorii pomocy publicznej, choć z formalnego punktu widzenia nie jest pomocą publiczną z uwagi na fakt, iż nie spełnia ona przesłanek określonych w Traktacie, a w konsekwencji nie podlega także obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. więcej >>

  • PCC a pożyczka 12/09/2011

    PCC a pożyczka

    Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN pożyczka oznacza danie komuś albo wzięcie od kogoś pieniędzy lub jakichś rzeczy na pewien czas, z zastrzeżeniem zwrotu w określonym terminie. Inaczej pożyczka to umowa wzajemnie zobowiązująca, w której pożyczkodawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. Pożyczkobiorca zaś zobowiązuje się do zwrotu pożyczkodawcy określonej ilości pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz tej samej jakości. więcej >>