Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: prawa pacjenta

Artykuły

 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza 29/02/2012

  Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

  Nowelizacją ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2009 roku wprowadzone zostało uprawnienie pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec orzeczeń i opinii lekarskich. Takie rozwiązanie legislacyjne spowodowane było głośnymi medialnie procesami wytaczanymi przez pacjentów kwestionujących decyzje lekarskie. Wzmocniona została tym samym pozycja osoby korzystającej ze świadczeń opieki zdrowotnej. więcej >>

 • Dokumentacja medyczna i prawa pacjenta z nią związane 27/01/2012

  Dokumentacja medyczna i prawa pacjenta z nią związane

  Jednym z gwarantowanym ustawowo praw pacjenta jest uprawnienie do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Warto przyjrzeć się bliżej, na czym ono polega i jakie konsekwencje niesie zarówno dla świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców w służbie zdrowia. więcej >>

 • Nowe zasady ustalania odszkodowania za zdarzenia medyczne 26/01/2012

  Nowe zasady ustalania odszkodowania za zdarzenia medyczne

  Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadzająca zasadnicze zmiany w zakresie ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Ofiary błędów lekarskich nie będą już musiały dochodzić swoich praw przed sądem, ale będą mogły domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela szpitala na podstawie orzeczenia nowo powołanych wojewódzkich komisji lekarskich ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. więcej >>