Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: prawo konsumenckie

Artykuły

  • Obowiązkowe stosowanie języka polskiego w obrocie gospodarczym 15/07/2014

    Obowiązkowe stosowanie języka polskiego w obrocie gospodarczym

    W obrocie gospodarczym coraz częściej spotykane jest sporządzanie umów w językach obcych. W kontekście powyższego warto więc przytoczyć podstawowe postanowienia ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim.  więcej >>

  • Współpraca z instytucjami ochrony konsumenta – uprawnienie czy zbędny obowiązek przedsiębiorcy ? 20/10/2011

    Współpraca z instytucjami ochrony konsumenta – uprawnienie czy zbędny obowiązek przedsiębiorcy ?

    Dostrzeżenie potrzeby ochrony interesu konsumenta dało asumpt do utworzenia licznych instytucji i inspekcji, które roztaczają swoisty parasol ochronny nie tylko nad konsumentem ale biorą także udział m.in. w ochronie konkurencji i interesów gospodarczych państwa. Dostrzegając tak szeroki zakres przedmiotowy działalności tychże urzędów na poszczególnych szczeblach administracji zarówno rządowej jak i samorządowej warto dostrzec również wielość korzyści jakie osiągnąć może z ich istnienia przedsiębiorca. więcej >>