Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: prawo podatkowe

Artykuły

 • Rola głównego księgowego w zarządzaniu firmą 13/11/2012

  Rola głównego księgowego w zarządzaniu firmą

  W drugiej dekadzie XXI wieku stanowisko głównego księgowego stało się bardzo pożądanym i szanowanym zawodem, ze względu na rosnące zapotrzebowanie ze strony właścicieli jednostek gospodarczych na oferowane usługi księgowych z zakresu rachunkowości oraz podatków na które potencjalny przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy oraz często czasu by obserwować zmiany i analizować wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące tej problematyki kierowania firmą. Sferę działalności głównego księgowego reguluje art. 45 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. więcej >>

 • Podatkowa grupa kapitałowa. Idea a rzeczywistość. 23/05/2012

  Podatkowa grupa kapitałowa. Idea a rzeczywistość.

  Podatkowa grupa kapitałowa to podmiot prawa podatkowego na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2011 Nr. 74, poz. 397 ze zm. zwana dalej CIT). Jest to twór charakterystyczny tylko na gruncie dochodowego prawa podatkowego i przynosi wiele korzyści spółkom ją tworzącym. Jednak w rzeczywistości podmioty takie w zasadzie nie istnieją z powodu naprawdę ostrych warunków wskazanych przez ustawodawcę, które muszą zostać spełnione, aby podatkowa grupa kapitałowa została utworzona. więcej >>

 • Odwołanie od decyzji w prawie podatkowym 20/12/2011

  Odwołanie od decyzji w prawie podatkowym

  Podobnie jak w ogólnym postępowaniu administracyjnym, od decyzji organu podatkowego również przysługuje środek odwoławczy, regulowany przepisami Ordynacji Podatkowej. Obie instytucje różnią się pod kilkoma względami, przy czym odwołanie w postępowaniu podatkowym charakteryzuje dalej idący formalizm. więcej >>