Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: prawo unijne

Artykuły

 • Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku unijnym 02/01/2012

  Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku unijnym

  Wspólne zasady konkurencji w Unii Europejskiej, regulowane obecnie w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowią podstawę ochrony istnienia prawidłowej konkurencji na rynku unijnym, a jednocześnie są niezbędnym uzupełnieniem swobodnego przepływu towarów i usług. więcej >>

 • Zakaz praktyk ograniczających konkurencję w prawie unijnym 30/12/2011

  Zakaz praktyk ograniczających konkurencję w prawie unijnym

  Istnienie konkurencji ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wspólnego rynku europejskiego. Konkurencja motywuje uczestników rynku do większej wydajności, aniżeli w środowisku niekonkurencyjnym i zmusza ich do efektywnego gospodarowania ograniczonymi zasobami oraz ciągłej innowacyjności w celu podniesienia jakości lub obniżenia ceny oferowanych przez nich usług. więcej >>

 • Prawo właściwe dla odpowiedzialności za produkt w świetle rozporządzenia Rzym II 29/12/2011

  Prawo właściwe dla odpowiedzialności za produkt w świetle rozporządzenia Rzym II

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007r. (tzw. Rzym II) wskazuje prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych w sprawach cywilnych i handlowych powiązanych z prawami różnych państw. Jednym z działów rozporządzenia jest odpowiedzialność za czyny niedozwolone., w tym za szkodę wyrządzoną przez produkt. Rozporządzenie od 31 lipca 2007r. jest częścią polskiego porządku prawnego. więcej >>

 • Prawo właściwe dla umów konsumenckich w świetle rozporządzenia Rzym I 28/12/2011

  Prawo właściwe dla umów konsumenckich w świetle rozporządzenia Rzym I

  4 lipca 2008 roku Polska stała się sygnatariuszem rozporządzenia unijnego normującego kwestie prawa właściwego dla zobowiązań umownych: Rzym I. Na szczególną uwagę zasługują kwestie dotyczące umów konsumenckich, których znaczenie rośnie wraz ze zjawiskiem internacjonalizacji handlu i usług. więcej >>