Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: prawo zamówień publicznych

Artykuły

  • Dynamiczny system zakupów 21/09/2015

    Dynamiczny system zakupów

    Prawo zamówień publicznych reguluje procedurę dynamicznego systemu zakupów, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Z tej usługi korzysta się głównie gdy przedmiotem zamówienia są dostawy głównie materiały żywnościowe i gospodarcze. więcej >>

  • Struktura Organizacyjna Krajowej Izby Odwoławczej 14/05/2012

    Struktura Organizacyjna Krajowej Izby Odwoławczej

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759) obok przepisów o charakterze proceduralnym i materialnym zawiera także regulacje ustrojowe. Dokonując analizy powyższego aktu prawnego można także poznać pozycje i strukturę organizacyjną Krajowej Izby Odwoławczej. Głównym celem działalności powyższej Izby jest rozpatrywanie odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych. więcej >>