Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: Prezes UOKiK

Artykuły

  • <em>Leniency</em> - polityka łagodzenia kar w polskim prawie antymonopolowym 10/11/2011

    Leniency - polityka łagodzenia kar w polskim prawie antymonopolowym

    Polska ustawa antymonopolowa wprowadza możliwość znaczącego obniżenia kary pieniężnej lub całkowitego odstąpienia od jej nałożenia wobec przedsiębiorców, którzy uczestniczą w niedozwolonym porozumieniu ograniczającym konkurencję, po spełnieniu szeregu ustawowych przesłanek. Leniency uregulowany został w art. 109 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>

  • Zawiadomienie Prezesa UOKiK w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 14/09/2011

    Zawiadomienie Prezesa UOKiK w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

    Zgodnie z art. 86 ust. 1 i art. 100 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowy interes konsumentów wraz z uzasadnieniem. więcej >>