Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: przedsiębiorstwo

Artykuły

 • Ochrona danych osobowych  w przedsiębiorstwie  02/06/2014

  Ochrona danych osobowych  w przedsiębiorstwie 

  Ochrona danych osobowych  dotyczy regulacji   odpowiadających  za przetwarzanie , gromadzenie i administrowanie danymi. Głównym celem  jest określenie zasad  postępowania  przy przetwarzaniu  danych . Podmioty odpowiadające za administrowanie danymi  mają obowiązek  ochrony interesów  osób których  poszczególne dane dotyczą. więcej >>

 • Zapis windykacyjny przedsiębiorstwa 21/11/2012

  Zapis windykacyjny przedsiębiorstwa

  Dnia 23 października 2011 dokonano nowelizacji Kodeksu cywilnego, w której wprowadzono instytucję zapisu windykacyjnego, całkowicie zmieniając obraz dotychczasowej regulacji. Zapis windykacyjny, nazywany też zapisem ze skutkiem rzeczowym, umożliwia dokonanie sukcesji singularnej przedsiębiorstwa spadkodawcy w testamencie. więcej >>

 • Sprzedaż przedsiębiorstwa oraz inne sposoby likwidacji masy upadłościowej 02/07/2012

  Sprzedaż przedsiębiorstwa oraz inne sposoby likwidacji masy upadłościowej

  Dokonanie likwidacji masy upadłościowej w skład której wchodzi przedsiębiorstwo odbywa się z uwzględnieniem specyfiki konstrukcji instytucji przedsiębiorstwa. Na pierwszy plan, bowiem, wysunięte zostało powiązanie składników materialnych wchodzących w jego skład oraz ich znaczenie gospodarcze, co z resztą jest przejawem zasady optymalizacji wyrażonej w art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. 2009 Nr 175, poz. 1361 ze zm. powoływana dalej jako PrUpN). więcej >>

 • Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa 11/04/2012

  Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa

  Obecne natężenie w sferze zawierania umów oraz rozmaitość ich form stały się impulsem do uregulowania kwestii zawierania umów w miejscu innym niż lokal przedsiębiorstwa. Są one objęte nieco innym reżimem prawnym niż umowy zawierane miejscu przystosowanym zgodnie z przepisami do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. więcej >>

 • Usprawnienia w przedsiębiorstwie za pomocą projektów racjonalizatorskich 03/02/2012

  Usprawnienia w przedsiębiorstwie za pomocą projektów racjonalizatorskich

  Usprawnianie istniejących już rozwiązań można śmiało nazwać, jeśli nie motorem postępu, to przynajmniej istotną jego częścią. Wzrost efektywności urządzeń technicznych lub rozwiązań organizacyjnych jest celem, dla którego wyróżnia się w polskim prawie projekty racjonalizatorskie. więcej >>

 • Skutki śmierci przedsiębiorcy 22/12/2011

  Skutki śmierci przedsiębiorcy

  Zgodnie z artykułem 43 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Śmierć przedsiębiorcy wywołuje określone skutki, kształtujące sytuację prawną prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, różne w zależności od wybranej formy prawnej prowadzonej działalności. więcej >>