Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: przeniesienie dezycji

Artykuły

  • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 40 Prawa budowlanego. 23/10/2012

    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 40 Prawa budowlanego.

    Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 )  - organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 ( tj. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę ), jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki w niej zawarte oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ( tj; oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane ). więcej >>