Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: przywrócenie terminu

Artykuły

  • Przywrócenie terminu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 10/03/2014

    Przywrócenie terminu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

    Instytucja przywrócenia terminu przewidziana w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma na celu uchronienie strony, która nie podjęła czynności procesowej w wyznaczonym do tego terminie, przed negatywnymi skutkami powstałego stanu rzeczy. Umożliwia ona stronie obronę swych praw i ochronę interesów pod warunkiem, iż dochowała ona należytej staranności podczas dokonywanej czynności. więcej >>

  • Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej w postępowaniu cywilnym 14/07/2011

    Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej w postępowaniu cywilnym

    Czynności dokonywane przez stronę w postępowaniu cywilnym, aby wywołały zamierzony skutek, muszą być dokonane w terminie określonym w ustawie bądź przez sąd. Jeżeli czynność procesowa uczestnika postępowania zostanie podjęta po upływie terminu dla niej przewidzianego, wówczas czynność ta jest co do zasady bezskuteczna. Istnieje jednak możliwość uchylenia się od wspomnianego skutku. więcej >>