Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: rodzaje licencji

Artykuły

 • Rodzaje licencji – sublicencja oraz domniemanie licencji 06/06/2011

  Rodzaje licencji – sublicencja oraz domniemanie licencji

  Treść umowy licencyjnej musi określać, w sposób precyzyjny, pola eksploatacji, na których utwór będzie mógł być wykorzystywany przez licencjobiorcę, a także powinna zawierać postanowienia co do zakresu, miejsca i czasu korzystania z utworu. Jeżeli umowa licencyjna nie będzie zawierać tych postanowień, zastosowanie znajdzie przepis art. 66 ust. 1 ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych, który stanowi, iż „umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej”. więcej >>

 • Nowe rodzaje licencji cz. 2 30/05/2011

  Nowe rodzaje licencji cz. 2

  Nowelizacja prawa autorskiego wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowe postacie licencji ustawowych, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami tzw. dyrektywy internetowej. Nowe licencje dotyczą korzystania z utworów m.in. w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży, w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego. więcej >>

 • Rodzaje licencji – licencja niewyłączna 25/05/2011

  Rodzaje licencji – licencja niewyłączna

  Doktryna przedstawia rozbieżne stanowiska co do charakteru prawnego umowy licencyjnej. Zasadniczo poglądy te można podzielić na trzy grupy: przyjmującą, iż umowy licencyjne stanowią czynność prawną upoważniającą lub upoważniająco-rozporządzającą, drugą, która uznaje licencje za czynności wyłącznie zobowiązujące i wreszcie trzecią, której założeniem jest, iż jest to czynność o skutku rozporządzająco-zobowiązującym. więcej >>

 • Rodzaje licencji – licencja wyłączna 23/05/2011

  Rodzaje licencji – licencja wyłączna

  Umowa licencyjna jest umową, która upoważnia do korzystania z utworu na oznaczonych w niej polach eksploatacji. Powinna ona ponadto zawierać także postanowienia odnoszące się do zakresu, miejsca, a także czasu korzystania z utworu na podstawie udzielonej licencji, jednak gdy strony tej kwestii nie uzgodnią między sobą w umowie, znajdą zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim. więcej >>

 • Nowe rodzaje licencji cz. 1 13/05/2011

  Nowe rodzaje licencji cz. 1

  W wyniku nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 2004r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono pięć nowych licencji ustawowych, pozostających w zgodzie z postanowieniami tzw. dyrektywy internetowej. Nowe licencje dotyczą korzystania z utworów: dla dobra osób niepełnosprawnych, dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych i prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań, w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży, w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu oraz w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego. więcej >>

 • Licencje na programy komputerowe 23/03/2011

  Licencje na programy komputerowe

  Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi oraz znakami graficznymi wśród których wymienia się programy komputerowe. więcej >>

 • Pojęcia Licencji Wolnej Kultury oraz Wolnych Dóbr Kultury 24/11/2010

  Pojęcia Licencji Wolnej Kultury oraz Wolnych Dóbr Kultury

  Nowym i niewątpliwe ciekawym zjawiskiem w dziedzinie prawa autorskiego są tzw. Licencje Wolnej Kultury oraz rozpowszechniane na ich podstawie Wolne Dobra Kultury. Czym są i w jaki sposób powstały? więcej >>

 • Przykłady umów licencyjnych Wolnej Kultury 24/11/2010

  Przykłady umów licencyjnych Wolnej Kultury

  Nowym zjawiskiem w dziedzinie prawa autorskiego i niezbadanym dogłębnie przez polską literaturę są tzw. Licencje Wolnej Kultury. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia kilku ich przykładów. więcej >>

 • Charakter prawny umowy licencyjnej 24/11/2010

  Charakter prawny umowy licencyjnej

  Kwestia charakteru prawnego danej umowy często wydaje się dywagacjami czysto teoretycznymi. W tym wypadku jednak niesie ona za sobą kilka istotnych konsekwencji. W związku z tym należy rozważyć tę kwestię. więcej >>

 • Rodzaje licencji w prawie polskim 24/11/2010

  Rodzaje licencji w prawie polskim

  W gąszczu różnych rodzajów umów często dość ciężko się więcej >>

 • Umowa licencyjna w prawie polskim(licencja prawnoautorska) 24/11/2010

  Umowa licencyjna w prawie polskim(licencja prawnoautorska)

  W codziennym języku często używamy pojęcia licencja. Nie zawsze jest jednak do końca jasne co ono oznacza. więcej >>