Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: strona

Artykuły

 • Przywrócenie terminu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 10/03/2014

  Przywrócenie terminu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Instytucja przywrócenia terminu przewidziana w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma na celu uchronienie strony, która nie podjęła czynności procesowej w wyznaczonym do tego terminie, przed negatywnymi skutkami powstałego stanu rzeczy. Umożliwia ona stronie obronę swych praw i ochronę interesów pod warunkiem, iż dochowała ona należytej staranności podczas dokonywanej czynności. więcej >>

 • Koszty postępowania administracyjnego obciążające stronę 07/11/2012

  Koszty postępowania administracyjnego obciążające stronę

  Każde postępowanie toczące się w oparciu o przepisy prawne, w celu rozstrzygnięcia danej sprawy indywidualnej, związane jest z powstaniem mniejszych lub większych kosztów. Taki stan rzecz ma rzecz jasna także miejsce w przypadku postępowania administracyjnego. Warto jest jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ze względu na specyfikę procedury administracyjnej, w dosyć szczególny sposób została uregulowana kwestia ponoszenia przedmiotowych kosztów przez podmioty postępowania. więcej >>

 • Wykładnia orzeczenia jako trzeci środek rektyfikacyjny część 2 26/07/2012

  Wykładnia orzeczenia jako trzeci środek rektyfikacyjny część 2

  Artykuł ten stanowi dalszą część rozważań dotyczących wykładni orzeczenia. Należy przypomnieć, iż jest to jeden ze środków rektyfikacyjnych, którymi dysponuje strona, a nie stanowią one środków zaskarżenia orzeczenia, czyli nie prowadzą do merytorycznej zmiany zapadłego orzeczenia. więcej >>

 • Wykładnia orzeczenia jako trzeci środek rektyfikacyjny część 1 25/07/2012

  Wykładnia orzeczenia jako trzeci środek rektyfikacyjny część 1

  Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia stanowią katalog środków rektyfikacyjnych, które przysługują stronie w odpowiednich przypadkach: jeżeli sąd wydał niepełne orzeczenie, popełnił kilka błędów językowych lub gramatycznych, czy wydał rozstrzygnięcie, które jest niejasne dla strony i może implikować różną interpretację. więcej >>

 • Współuczestnictwo w procesie cywilnym 20/02/2012

  Współuczestnictwo w procesie cywilnym

  Proces cywilny jest postępowaniem dwustronnym, nie oznacza to jednak, iż po każdej ze stron mamy do czynienie z wyłącznie jednym podmiotem. W postępowaniu cywilnym niezmiernie często po stronie powoda jak i pozwanego występuje więcej niż jeden podmiot. Zwykło się wtedy mówić o współuczestnictwie procesowym. Potencjalni uczestnicy postępowania procesowego mogą mieć wątpliwości jakie przesłanki muszą być spełnione, aby móc mówić o współuczestnictwie, jakie są rodzaje współuczestnictwa i - co najistotniejsze - jakie skutki prawne dla stron niesie ze sobą zastosowanie omawianej instytucji. więcej >>

 • Zdolność procesowa osób fizycznych              w procesie cywilnym 02/01/2012

  Zdolność procesowa osób fizycznych w procesie cywilnym

  Strona w procesie cywilnym ma trzy przymioty: zdolność sądową, zdolność procesową i legitymację procesową. Czym jest zdolność procesowa i kto ją ma? więcej >>

 • Zdolność sądowa osób fizycznych w procesie cywilnym 30/12/2011

  Zdolność sądowa osób fizycznych w procesie cywilnym

  Strona w procesie cywilnym ma trzy przymioty: zdolność sądową, zdolność procesową i legitymację procesową. Czym jest zdolność sądowa i kto ją ma? więcej >>