Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: swoboda działalności gospodarczej

Artykuły

 • Kryteria kontroli gospodarczej  30/03/2015

  Kryteria kontroli gospodarczej 

  Kontrola jest zatem skierowana do przedsiębiorców, a więc podmiotów niepodporządkowanych administracji. Ustawodawca wprowadził ogólne ramy kontroli, ze względu na szeroki zakres uprawnień kontrolnych Niemniej jednak ustawy o swobodzie  działalności gospodarczej  wprowadziło wyjątki, co nie pozwala na zaliczenie ustawy  jako regulacji całościowych wobec kontroli w gospodarczej. więcej >>

 • Praktyki ograniczające konkurencję i sposoby ich zwalczania  10/11/2014

  Praktyki ograniczające konkurencję i sposoby ich zwalczania 

  Istotą praktyk ograniczających konkurencję jest ograniczenie możliwości decyzyjnej innych uczestników rynku – konsumentów lub kontrahentów. W rezultacie powyższych praktyk, podmioty uczestniczące w rynku zmuszone są w nim uczestniczyć na warunkach mniej korzystnych niż warunki jakżeby istniały gdyby była wolna konkurencja. więcej >>

 • Co rozumie się pod pojęciem działalności gospodarczej? 19/11/2012

  Co rozumie się pod pojęciem działalności gospodarczej?

  W art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ustanowiona została tzw. definicja legalna pojęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, iż w przypadku gdy w jakimkolwiek tekście aktu prawnego natkniemy się na określenie „działalność gospodarcza” będziemy przez to rozumieć działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 2 w/w. ustawy ( chyba, że na potrzeby danego aktu prawnego zostanie ustanowiona definicja odmienna). więcej >>

 • Podstawowe obowiązki organu kontroli na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 06/03/2012

  Podstawowe obowiązki organu kontroli na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (j. t. Dz. U. 2010 r. Nr 220 po 1447) (zwany dalej: usdg) zawiera w rozdziale 5 podstawowe regulacje dotyczące kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Należy podkreślić, iż szczegółowe kwestie omówione są w ustawach szczegółowych. Niniejszy artykuł poświęcony jest podstawowym problemom związanym z obowiązkami organu kontrolnego. więcej >>