Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: syndyk

Artykuły

  • Masa upadłościowa   13/07/2015

    Masa upadłościowa  

    Masa upadłościowa to część majątku która ma służyć w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli bez względu na to czy nastąpi to w drodze ogłoszenia upadłości w momencie likwidacji majątku upadłego . W skład masy upadłościowej przeważnie wchodzi cały majątek przedsiębiorstwa bez względu na to gdzie się ono znajduje. więcej >>

  • Syndyk w postepowaniu upadłościowym  18/05/2015

    Syndyk w postepowaniu upadłościowym 

    Syndyk w postępowaniu upadłościowym wyznaczony zostaje przez Sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji, która została postawiona w stan upadłości. Procedura postępowania ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli, wówczas dłużnik jest zobowiązany wskazać  i wydać swój majątek syndykowi. więcej >>