Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: szkoda

Artykuły

 • Formy naprawienia szkody 29/05/2014

  Formy naprawienia szkody

  Zgodnie z art. 363 kodeksu cywilnego naprawienie szkody może polegać albo na przywróceniu stanu poprzedniego, albo na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej. więcej >>

 • Regres ubezpieczeniowy 10/10/2012

  Regres ubezpieczeniowy

  Regres to instytucja kojarząca się często z solidarnością dłużników. Polega on na możliwości żądania części spełnionego świadczenia od współdłużnika. Sytuacja ta uregulowana jest w art. 376§1 kodeksu cywilnego. Natomiast regres ubezpieczeniowy reguluje stosunek między ubezpieczycielem a osobą odpowiedzialną za szkodę. więcej >>

 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez małoletniego lub niepoczytalnego 31/01/2012

  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez małoletniego lub niepoczytalnego

  Analizując problematykę odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osobę małoletnią lub niepoczytalną należy ustalić jaki przepis w danym stanie faktycznym znajduje zastosowanie. Na uwadze należy mieć dwa czynniki: pierwszy, czy sprawca szkody należy do osób którym ze względu na stan psychiczny lub cielesny bądź ze względu na wiek nie można przypisać winy, czy też jest osobą, która w chwili dokonywania czynu dysponowała dostatecznym rozeznaniem, drugi zależy od tego na kim spoczywa obowiązek sprawowania pieczy i nadzoru czy na personelu określonej jednostki organizacyjnej czy na osobie fizycznej. Poniższy artykuł stanowi omówienie problemu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie i niepoczytalne. więcej >>

 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – wiadomości podstawowe 22/12/2011

  Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – wiadomości podstawowe

  Kiedy pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody pracodawcy? Jakie wysokości odszkodowania może żądać pracodawca od pracownika? Kodeks pracy reguluje w Dziale Piątym te kwestie. więcej >>

 • Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości 31/10/2011

  Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

  Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Tę konstytucyjną zasadę w odniesieniu do wywłaszczania nieruchomości rozwija ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741, ze zm.) więcej >>

 • Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu 28/10/2011

  Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu

  Kodeks cywilny poświęca odpowiedzialności za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu jeden artykuł. Jednak jest to ważny rodzaj odpowiedzialności i warto zapoznać się z obowiązującymi regułami. Regulację w tym zakresie przewiduje art. 433 kodeksu cywilnego. więcej >>

 • Podmioty odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  24/10/2011

  Podmioty odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

  Wymiana dóbr i usług wiąże się z ryzykiem, którego ciężarów nie powinni ponosić konsumenci, którzy w zaufaniu do przedsiębiorcy jako profesjonalisty nabywają od niego dany produkt. Artykuł przedstawia podmioty, przeciwko którym konsument może wystąpić z odpowiednim roszczeniem, w razie poniesienia szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny. więcej >>