Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: termin przedawnienia

Artykuły

  • Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym 24/01/2012

    Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym

    Przepisy art. 117-125 k.c. regulują instytucję przedawnienia roszczeń. Instytucja ta jest wyrazem braku akceptacji ustawodawcy stanu długotrwałej rozbieżności między stanem prawnym a stanem faktycznym a także dążeniem do stabilizacji stosunków cywilnych oraz porządku w obrocie prawnym. Ponadto wraz z upływem czasu jest coraz trudniej dowieść wierzycielowi, że przysługuje mu roszczenie a dłużnikowi, że zaspokoił roszczenie wierzyciela. więcej >>