Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: twórca

Artykuły

 • Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu 01/12/2011

  Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu

  W sytuacji popełnienia plagiatu dochodzi do naruszenia autorskich praw osobistych twórcy - prawa do utworu. Polskie prawodawstwo dąży do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej twórcą zarówno na gruncie odpowiedzialności karnej jak i cywilnej. więcej >>

 • Pojęcie i rodzaje plagiatu 24/11/2011

  Pojęcie i rodzaje plagiatu

  W dzisiejszych czasach kradzież już nie tylko wiąże się z przedmiotami materialnymi, obecnie możemy ukraść prawie wszystko łącznie z cudzymi pomysłami i utworami, a plagiat możemy uznać za zmorę XXI wieku. więcej >>

 • Podmiot prawa autorskiego – twórca 04/03/2011

  Podmiot prawa autorskiego – twórca

  Reguły mające podstawowe znacznie dla określenia podmiotu prawa autorskiego zostały zawarte w rozdziale 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podstawowe znaczenie przypisane zostało regule wyrażonej w art. 8 ust. 1, zgodnie z którą „prawo autorskie przysługuje twórcy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”. więcej >>

 • Utwory współautorskie 03/03/2011

  Utwory współautorskie

  Jeżeli w powstawanie utworu zaangażowanych jest kilka osób, z których każda wnosi w wkład twórczy w jego powstanie, wszystkim tym osobom przysługuje status współtwórcy. Fakt, iż utwór stanowi rezultat twórczej pracy większej ilości osób prowadzi do tego, że prawo autorskie przysługuje wszystkim tym osobom wspólnie. więcej >>