Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: ubezwłasnowolnienie

Artykuły

  • Ubezwłasowolnienie całkowite i częściowe 06/10/2015

    Ubezwłasowolnienie całkowite i częściowe

    Czasami w życiu codziennym używamy potocznie określenia, że ktoś został ubezwłasnowolniony. Należy podkreślić, że prawo wyróżnia dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia. Może ono przybrać postać całkowitego lub częściowego, co ma zasadniczy wpływ na ważność czynności prawnych oraz pomoc przy prowadzeniu spraw ubezwłasnowolnionego. więcej >>

  • Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie 26/04/2012

    Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie

    Postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie należy do trybu nieprocesowego. Charakteryzuje je tym samym szereg odmienności, uzasadnionych głęboką ingerencją w prawo jednostki do samostanowienia i wynikającym z niej ryzykiem manipulacji wolnością drugiego człowieka. Sądami wyłącznie właściwymi do orzekania w tych kwestiach są sądy okręgowe. więcej >>