Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: umowa leasingu

Artykuły

  • Nabycie przez leasingobiorcę własności przedmiotu umowy.  12/05/2014

    Nabycie przez leasingobiorcę własności przedmiotu umowy. 

    Praktyka wskazuje, iż po upływie obowiązywania umowy leasingu finansujący (leasingodawca) zazwyczaj nie dąży już do odzyskania przedmiotu umowy. Z tego powodu dosyć powszechnie umowy leasingu przewidują możliwość uzyskania przez korzystającego (leasingobiorcę) prawa własności przedmiotu. więcej >>

  • Umowa leasingu – wiadomości podstawowe 16/11/2011

    Umowa leasingu – wiadomości podstawowe

    Praktyka gospodarcza w ostatnim czasie wykształciła nowy typ umowy zwany leasingiem (nazwa pochodzi od angielskiego czasownika to lease oznaczającego dzierżawić, wynajmować). W polskim prawie jest to umowa zbliżona zarówno do najmu jak i do dzierżawy (W. Czachórski, Zobowiązania, Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 529). więcej >>