Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: unia europejska

Artykuły

 • Pomoc de minimis – zasady ogólne. 05/06/2012

  Pomoc de minimis – zasady ogólne.

  Unia Europejska stwarza wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstw państw członkowskich. Pomoc publiczna, jaką jest pomoc de minimis, nie podlega notyfikacji (zawiadomieniu) Komisji Europejskiej. Jakich podmiotów prawa dotyczy i jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o ten rodzaj pomocy publicznej? więcej >>

 • Europejski Nakaz Dowodowy 15/03/2012

  Europejski Nakaz Dowodowy

  Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych stanowi część trzeciego filaru Unii Europejskiej. W tym przedmiocie Rada Unii Europejskiej wydała wiele decyzji w celu wzmocnienia współpracy sądowej między Państwami Członkowskimi. Przykładem jest decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z 18 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiego Nakazu Dowodowego dotyczącego uzyskania przedmiotów, dokumentów i danych celem wykorzystania w postępowaniach w sprawach karnych. więcej >>

 • Opłata za Intrastat i Ekstrastat 01/12/2011

  Opłata za Intrastat i Ekstrastat

  Z dniem 23 listopada 2011 weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat (Dz. U. nr 236 poza 1399). więcej >>

 • Europejski tytuł egzekucyjny- charakter, wydanie oraz wykonanie. 04/11/2011

  Europejski tytuł egzekucyjny- charakter, wydanie oraz wykonanie.

  Artykuł 777 kodeksu postępowania cywilnego wymienia enumeratywnie akty i dokumenty, które zalicza się do tytułów egzekucyjnych. Warto się jednak zastanowić nad sytuacją kiedy wierzyciel ma zamiar egzekwować obowiązek zapłaty określonej kwoty poza granicami Polski, zaś powinność dłużnika jest stwierdzona orzeczeniem sądu, ugodą zawartą przed sądem, lub zatwierdzoną przez inny sad. Rozdział II a kodeksu postępowania cywilnego daje wierzycielowi taką możliwość. Dotyczy on zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Wprowadzenie tej regulacji do polskiego kodeksu postępowania cywilnego pozostawało w związku z wejściem w życie dnia 21.10.2005 roku rozporządzenia nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 roku w sprawie utworzenia Europejskiego tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Poniższy artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi wskazanej instytucji. więcej >>

 • Obliczanie pomocy de minimis 27/10/2011

  Obliczanie pomocy de minimis

  Zdaniem Komisji Europejskiej nie wszystkie dotacje mają negatywny wpływ na handel między państwami członkowskimi, ponieważ nie wszystkie zakłócają konkurencję na rynku. Pomoc de minimis stanowi jedną z kategorii pomocy publicznej, choć z formalnego punktu widzenia nie jest pomocą publiczną z uwagi na fakt, iż nie spełnia ona przesłanek określonych w Traktacie, a w konsekwencji nie podlega także obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. więcej >>