Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: usługi

Artykuły

 • Dynamiczny system zakupów 21/09/2015

  Dynamiczny system zakupów

  Prawo zamówień publicznych reguluje procedurę dynamicznego systemu zakupów, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Z tej usługi korzysta się głównie gdy przedmiotem zamówienia są dostawy głównie materiały żywnościowe i gospodarcze. więcej >>

 • Rynek właściwy 03/12/2014

  Rynek właściwy

  Rynek właściwy może zobrazować czy występuje konkurencja, ponieważ pozwala na umiejscowienie konkurencji. Tym samym wyznaczenie granic rynku właściwego jest niezbędne przy określaniu czy dane zachowanie zmierza do ograniczenia konkurencji zarówno w przypadku porozumień, jak również w przypadku nadużywania pozycji dominującej. Pojęcie rynku pozwala na zidentyfikowanie konkurentów przedsiębiorcy, a zatem wskazanie podmiotów, które mogą zostać ograniczone przez zachowanie danego przedsiębiorcy. więcej >>

 • Inne skutki wykonania prawa odstąpienia od umowy. 19/12/2011

  Inne skutki wykonania prawa odstąpienia od umowy.

  W poprzednim artykule został omówiony jeden z najważniejszych skutków wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. Jednak nie tylko zwrot spełnionych już świadczeń jest jedynym, istotnym skutkiem wykonania omawianego prawa. Nie należy pomijać również obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu korzystania z rzeczy i wykonanych usług a także zwrotu poczynionych nakładów, które w praktyce bardzo często nastręczają wielu wątpliwości i problemów. Warto przyjrzeć się chociażby „obowiązkowi zapłaty stronie odpowiedniego wynagrodzenia” za korzystanie z rzeczy i świadczone usługi. więcej >>