Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: utwór

Artykuły

 • Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu 01/12/2011

  Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu

  W sytuacji popełnienia plagiatu dochodzi do naruszenia autorskich praw osobistych twórcy - prawa do utworu. Polskie prawodawstwo dąży do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej twórcą zarówno na gruncie odpowiedzialności karnej jak i cywilnej. więcej >>

 • Pojęcie i rodzaje plagiatu 24/11/2011

  Pojęcie i rodzaje plagiatu

  W dzisiejszych czasach kradzież już nie tylko wiąże się z przedmiotami materialnymi, obecnie możemy ukraść prawie wszystko łącznie z cudzymi pomysłami i utworami, a plagiat możemy uznać za zmorę XXI wieku. więcej >>

 • Utwory połączone 17/03/2011

  Utwory połączone

  Coraz częściej zdarza się, iż konkurencja, wymuszająca dbałość zarówno o poziom, jak i o wartość utworów, doprowadza pojedynczych twórców do podjęcia szeroko rozumianej współpracy w celu stworzenia dzieła, które sprosta wymaganiom obrotu. Dzieła wspólne definiuje się jako dzieła, które powstają na skutek zespolenia twórczych wkładów poszczególnych autorów. Dzielą się one na utwory współautorskie - nierozłączne i łączne oraz utwory złożone - połączone i zależne. więcej >>

 • Utwory pracownicze 07/03/2011

  Utwory pracownicze

  W przypadku, gdy twórca wykonuje dzieło (tworzy utwór) w ramach stosunku pracy, mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, w której nie on, a jego pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe. więcej >>

 • Utwory współautorskie 03/03/2011

  Utwory współautorskie

  Jeżeli w powstawanie utworu zaangażowanych jest kilka osób, z których każda wnosi w wkład twórczy w jego powstanie, wszystkim tym osobom przysługuje status współtwórcy. Fakt, iż utwór stanowi rezultat twórczej pracy większej ilości osób prowadzi do tego, że prawo autorskie przysługuje wszystkim tym osobom wspólnie. więcej >>

 • Utwór jako przedmiot prawa autorskiego 02/03/2011

  Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

  Prawo autorskie zajmuje się zagadnieniami związanymi z utworami i ich ochroną, uprawnieniami przysługującymi twórcy oraz zasadami udzielania licencji. Nie stanowią one jednakże żadnej odrębnej gałęzi prawa, ani nie tworzą części żadnej z wyodrębnianych gałęzi. Przesłanką uznania pewnej grupy przepisów za autorskoprawne jest jedynie ich aktualność dla stosunków, które zostają stworzone z momentem powstania dzieła. więcej >>

 • Droit de suite - majątkowe uprawnienie twórcy i jego spadkobierców do udziału w dochodach osoby sprzedającej oryginalny egzemplarz utworu 02/03/2011

  Droit de suite - majątkowe uprawnienie twórcy i jego spadkobierców do udziału w dochodach osoby sprzedającej oryginalny egzemplarz utworu

  Sztuka jest, bez wątpienia, inwestycją długoterminową. Zysk na zakupionym dziele nie jest rzadkością, a jedynie kwestią czasu. Nie chodzi jednak o konieczność czekania przez kilka pokoleń aby go uzyskać – obecnie przyjmuje się, że minimalny okresem czasu uznanym za cezurę czasową inwestycji, aby uznać ją za korzystną, jest 10 lat. więcej >>

 • Cechy i postacie utworu zależnego 01/03/2011

  Cechy i postacie utworu zależnego

  Przedmiotem prawa autorskiego są nie tylko utwory samoistne, tzn. takie, które zostały stworzone przez jednego autora, ale także i te, w których wkład twórczy wniosły co najmniej dwie osoby. Wśród utworów niesamoistnych – biorąc pod uwagę czy powstaniu danego utworu towarzyszyło porozumienie między osobami wnoszącymi wkład twórczy oraz czy wkłady po włączeniu do dzieła niesamoistnego zachowują wciąż zdolność do samodzielnej eksploatacji, wymienić należy: utwory współautorskie, utwory zbiorowe i zbiory utworów, utwory z zapożyczeniami oraz utwory zależne. więcej >>

 • 30/11/2010

  Ochrona baz danych

  Dz.U.01.128.1402 więcej >>