Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: wady oświadczeń woli

Artykuły

 • Wady oświadczenia woli skutkujące nieważnością testamentu 27/06/2012

  Wady oświadczenia woli skutkujące nieważnością testamentu

  Testament powinien być wyrazem swobodnej woli wyrażonej przez testatora. Postanowienia kodeksu cywilnego przewidują takie sytuacje, w których testament sporządzony jest w wypadku występowania wad oświadczeń woli. Skutkują one nieważnością testamentu. Przypadki takie uregulowane są w art. 945 kodeksu cywilnego. Jakie więc wady oświadczeń woli powodują, że sporządzony testament nie jest ważny? więcej >>

 • Pozorność czynności prawnej 23/11/2011

  Pozorność czynności prawnej

  Zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego oświadczeniem woli jest każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Oświadczenie woli jest nieodzownym, koniecznym elementem każdej czynności prawnej i od jego ważności zależeć będzie skuteczność czynności prawnej lub tej skuteczności brak. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują kiedy oświadczenie woli będzie nieważnym ( wady oświadczenia woli). Art. 83 kc stanowi o nieważności oświadczenia woli złożonego drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. więcej >>

 • Brak świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli jako wada oświadczenia woli 25/10/2011

  Brak świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli jako wada oświadczenia woli

  W myśl art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Ustawodawca tworząc powyższą definicję oświadczenia woli, w głównej mierze kładąc nacisk na będącą regułą dowolność jego formy, wydaje się pomijać fakt, iż wola o której mowa, powinna być wolną wolą. Takowe złudzenie jednak mija po lekturze przepisów art. 82 – 88 k.c. normujących wady oświadczeń woli, spośród których jako pierwsza swojej regulacji doczekała się wada polegająca na braku świadomości lub swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli. więcej >>