Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: wspólnik

Artykuły

 • Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej 04/10/2013

  Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

  Art. 871 kodeksu cywilnego określa szczegółowe zasady rozliczenia w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej. więcej >>

 • Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej 15/10/2012

  Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej

  Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Występują w niej dwa rodzaje wspólników. Aby powstała spółka komandytowa, co najmniej jeden ze wspólników musi mieć status komplementariusza, a co najmniej jeden komandytariusza. Różnica między wspólnikami polega na ich odmiennej odpowiedzialności za zobowiązania. więcej >>

 • Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej 05/04/2012

  Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej

  W spółkach osobowych ( w przeciwieństwie do spółek kapitałowych) skład osobowy wspólników, między innymi z uwagi na szczególne unormowanie zasad odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, jest z punktu widzenia wspólników bardzo istotny. Konstrukcja przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę służy ułatwieniu wspólnikowi wystąpienia ze spółki. więcej >>

 • Spółka cywilna 28/10/2011

  Spółka cywilna

  Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym postałym na podstawie umowy, przez którą jej strony, a więc wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. więcej >>

 • Ogólna charakterystyka procesu likwidacji spółki jawnej 23/09/2011

  Ogólna charakterystyka procesu likwidacji spółki jawnej

  Likwidacja w spółkach osobowych jest fakultatywnym sposobem zakończenia działalności spółki prowadzącym w konsekwencji do wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców. Fakultatywność oznacza, że wspólnicy spółki jawnej mogą w formie porozumienia uzgodnić inny sposób zakończenia jej działalności. Tematyka likwidacji spółki jawnej zamieszczona jest w Kodeksie spółek handlowych w art. 67-85. więcej >>

 • Prowadzenie spraw w spółce jawnej 07/09/2011

  Prowadzenie spraw w spółce jawnej

  Zawiązując spółkę handlową wspólnicy muszą w jakiś sposób dbać o jej funkcjonowanie i dokonywać niezbędnych czynności, aby spółka przynosiła zysk. Wspólnicy mogą tego dokonywać przez reprezentowanie spółki i zawieranie korzystnych umów, ale również przez dokonywanie czynności wewnątrz spółki, które świadczą chociażby o jej renomie i pozycji na rynku. Kwestia prowadzenia spraw w spółce jawnej jest również o tyle istotna, iż na podstawie przepisów odsyłających stosuje się je w dużej mierze także do innych spółek osobowych. więcej >>