Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: zabezpieczenie wierzytelności

Artykuły

 • Zastaw rejestrowy – istota i przedmiot. 03/09/2012

  Zastaw rejestrowy – istota i przedmiot.

  Zastaw rejestrowy to instytucja istniejąca w polskim systemie prawa od stosunkowo niedługiego czasu. 1.01.1996 roku weszła w życie ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Wcześniej istniał zastaw bankowy. Zastaw rejestrowy to forma zabezpieczenia wierzytelności, która jednak różni się od zwykłego zastawu kilkoma cechami. więcej >>

 • Gwarancja bankowa jako forma zabezpieczenia wierzytelności 14/02/2012

  Gwarancja bankowa jako forma zabezpieczenia wierzytelności

  Prawo zna wiele form zabezpieczenia wierzytelności. Zabezpieczenia takie mogą mieć charakter rzeczowy lub osobisty. Wśród zabezpieczeń o charakterze osobistym coraz większą rolę odgrywa gwarancja bankowa. Instytucja ta wykorzystuje konstrukcje zarówno kodeksu cywilnego, ale znajduje uregulowanie także w ustawie – Prawo bankowe. Na czym polega gwarancja bankowa? więcej >>

 • Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 2 19/09/2011

  Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 2

  Czym jest instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie? Wbrew pozorom nie jest ono skomplikowane. Jest to jeden z rodzajów zabezpieczenia wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym. Polega na tym, że dający zabezpieczenie, zazwyczaj jest to dłużnik przenosi własność swojej rzeczy na wierzyciela zawierając z nim jednocześnie porozumienie, zgodnie z którym wierzyciel będzie miał prawo zaspokoić się z tej rzeczy jeżeli zabezpieczona wierzytelność nie zostanie wykonana. Ważnym aspektem przewłaszczenia, jest to że jego przedmiot pozostaje w posiadaniu dłużnika. Poniższy artykuł ma na celu charakterystykę charakteru prawnego i głównych cech przewłaszczenia na zabezpieczenie. więcej >>

 • Poręczenie - zawarcie umowy i jej treść 30/05/2011

  Poręczenie - zawarcie umowy i jej treść

  Poręczenie jest umową zabezpieczającą wierzytelność, dość często obecnie stosowaną między innymi przez banki. Poręczyciel zobowiązuje się w tej umowie wykonać zobowiązanie dłużnika na wypadek gdyby ten go nie wykonał. Umowa ta ma charakter akcesoryjny, co przejawia się w tym, że dług wynikający z poręczenia zależy od długu głównego. więcej >>

 • Cesjonariusz, a dochodzenie roszczeń w przypadku przelewu dla zabezpieczenia 23/05/2011

  Cesjonariusz, a dochodzenie roszczeń w przypadku przelewu dla zabezpieczenia

  Przelew wierzytelności może w obrocie prawnym spełniać szereg funkcji. Jedną z najbardziej powszechnych jest funkcja zabezpieczająca. Cesjonariusz zobowiązuje się wówczas korzystać z przelanej wierzytelności jedynie w granicach, które wyznacza cel przelewu. więcej >>

 • Umowa factoringu 13/05/2011

  Umowa factoringu

  Factoring, wykształcony w drodze praktyki działalności instytucji finansowych, jest to alternatywny sposób zapewniania przez przedsiębiorców obrotowych środków finansowych, a także zabezpieczenia przed nieściągalnością należności z tytułu zawieranych transakcji. więcej >>

 • Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego 05/05/2011

  Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika głównego

  Poręczenie jest umową nazwaną, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa ma charakter akcesoryjny i zależnie od wysokości długu głównego będzie się kształtować wysokość świadczenia poręczyciela. W niniejszym artykule zostanie omówiony zakres odpowiedzialności poręczyciela oraz moment, w którym wierzyciel może dochodzić świadczenia od poręczyciela. więcej >>