Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: zachowek

Artykuły

 • Zachowek cz. 3 – zagadnienia szczegółowe 23/12/2011

  Zachowek cz. 3 – zagadnienia szczegółowe

  Zachowek, jako roszczenie majątkowe, podlega przedawnieniu po upływie określonego w ustawie czasu. Po tym terminie nie wygasa, jednakże nie może być przymusowo dochodzone. Zachowek podlega także dziedziczeniu, jednakże obwarowane jest to specjalnym warunkiem, który musi spełnić spadkobierca osoby uprawnionej do zachowku. Poniżej przedstawiono problematykę powyższych zagadnień. więcej >>

 • Zachowek cz. 2 – wysokość , sposób obliczania. 22/12/2011

  Zachowek cz. 2 – wysokość , sposób obliczania.

  Roszczenie o zachowek to nic innego jak żądanie, ale także prawo uprawnionego do zapłaty określonej sumy pieniężnej przez obdarowanych. W poniższym artykule zostały przedstawione zasady obliczania wysokości zachowku. więcej >>

 • Zachowek – ochrona interesów najbliższych krewnych zmarłego cz.1 13/09/2011

  Zachowek – ochrona interesów najbliższych krewnych zmarłego cz.1

  Prawo spadkowe jest bardzo mocno oparte na więziach rodzinnych. Tak też jest z instytucją zachowku. Służy ona temu by chronić interesy najbliższych osób spadkodawcy. Ale po co to robić, skoro swoboda testowania to jedno z największych przywilejów w prawie spadkowym?! więcej >>

 • Odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zachowku, zapisu i polecenia. 25/05/2011

  Odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zachowku, zapisu i polecenia.

  Powszechnie uważa się, że długi spadkowe mogą mieć swoje źródło m.in. w umowach pożyczki, kredytu hipotecznego, kosztach pogrzebu spadkodawcy czy kosztach postępowania spadkowego do którego zalicza się zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wynagrodzenie wykonawcy testamentu. Jednak wyżej wymienione zobowiązania mają charakter jedynie przykładowy. Wiele osób zapomina że długiem spadkowym jest również zachowek czy obowiązek wykonania poleceń i zapisów testamentowych. więcej >>