Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: zadośćuczynienie

Artykuły

 • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 3 17/02/2014

  Naruszenie dóbr osobistych w Internecie – analiza problematyki w odniesieniu do przedsiębiorcy cz. 3

  Prawo cywilne przewiduje szereg gwarancji umożliwiających skuteczną reakcję na dokonane naruszenie dóbr osobistych, w ramach których pokrzywdzony przedsiębiorca może domagać się nie tylko zaniechania naruszeń na przyszłość i usunięcia powstałych skutków, ale również może dochodzić zapłaty zadośćuczynienia za doznaną w wyniku naruszenia owych dóbr krzywdę a w sytuacji zaistnienia realnej szkody majątkowej – żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. więcej >>

 • Kumulacja roszczeń pracowników w razie mobbingu 31/05/2012

  Kumulacja roszczeń pracowników w razie mobbingu

  Ostatnimi czasy mobbing zdaje się być jedną z najpopularniejszych instytucji prawa pracy. Coraz częściej do sądów trafiają pozwy pracowników, którzy uważają, że w swoim miejscu pracy byli ofiarą mobbera. W większości przypadków pracownicy domagają się zadośćuczynienia lub odszkodowania przewidzianych w art. 94³ Kodeksu pracy. Nie są to jednak jedyne roszczenia, jakich pracownik może dochodzić, jeżeli udowodni, że mobbing faktycznie był wobec niego stosowany. więcej >>

 • Co zrobić, gdy impreza turystyczna nie spełni naszych oczekiwań – zarys problematyki zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. 27/12/2011

  Co zrobić, gdy impreza turystyczna nie spełni naszych oczekiwań – zarys problematyki zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

  Dopuszczalność dochodzenia zadośćuczynienia za zmarnowany urlop od organizatora imprez turystycznych w polskich systemie prawnym. Przesłanki odpowiedzialności organizatora turystyki i podstawa prawna roszczenia w świetle orzecznictwa. więcej >>

 • Dobra osobiste i ich ochrona 25/11/2011

  Dobra osobiste i ich ochrona

  Zasadą jest, że prawo cywilne chroni dobra osobiste osób fizycznych. Jakie więc konkretnie dobra osobiste chroni polskie prawo cywilne i w jaki sposób? więcej >>

 • Podmioty odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  24/10/2011

  Podmioty odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

  Wymiana dóbr i usług wiąże się z ryzykiem, którego ciężarów nie powinni ponosić konsumenci, którzy w zaufaniu do przedsiębiorcy jako profesjonalisty nabywają od niego dany produkt. Artykuł przedstawia podmioty, przeciwko którym konsument może wystąpić z odpowiednim roszczeniem, w razie poniesienia szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny. więcej >>

 • Odpowiedzialność za zwierzęta 17/10/2011

  Odpowiedzialność za zwierzęta

  Zwierzęta niosą za sobą pewne niebezpieczeństwo dla otoczenia. Poziom takiego niebezpieczeństwa dostrzegano już w czasach rzymskich. Prawo znalazło odpowiedź na te zagrożenia. Odpowiedzialność za zwierzęta została uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego. więcej >>