Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: zamówienia publiczne

Artykuły

 • Dynamiczny system zakupów 21/09/2015

  Dynamiczny system zakupów

  Prawo zamówień publicznych reguluje procedurę dynamicznego systemu zakupów, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Z tej usługi korzysta się głównie gdy przedmiotem zamówienia są dostawy głównie materiały żywnościowe i gospodarcze. więcej >>

 • Aukcja elektroniczna 14/09/2015

  Aukcja elektroniczna

  Aukcja elektroniczna określana jest mianem kolejnego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, najczęściej prowadzona w trybie przetargu nieograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem dzięki czemu wykonawcy mają możliwość zapoznania się z ofertą w określonych kryteriach wybieranych przez zamawiającego. więcej >>

 • Licytacja elektroniczna 02/09/2015

  Licytacja elektroniczna

  Udzielenie zamówienia w trybie elektronicznej licytacji można dokonać za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej co pozwala na weryfikacje danych w sposób bezpośredni wówczas wykonawcy składają kolejne korzystne oferty poprzez automatyczną klasyfikacje. więcej >>

 • Pozycja prawna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 07/03/2012

  Pozycja prawna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych został powołany w 1994 r. ustawą o zamówieniach publicznych. Obecna ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych także w dziale v reguluje pozycje Prezesa. Zgodnie z powyższym aktem Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej. Powoływany zostaje przez Prezesa rady Ministrów. W ramach swego urzędowania posiada szereg kompetencji. więcej >>

 • Podstawowe tryby udzielenia zamówienia publicznego 22/04/2011

  Podstawowe tryby udzielenia zamówienia publicznego

  Za każdym razem, kiedy będziemy ubiegać się o podpisanie umowy z zamawiającym wskazanym w odrębnych przepisach, której przedmiotem będą usługi, dostawy, roboty budowlane, przekraczające wartość 14.000 euro będziemy musieli zmierzyć się z procedurą udzielenia zamówienia publicznego. więcej >>

 • Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 24/03/2011

  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  Na pewno wielu przedsiębiorców zastanawia się jakie warunki muszą spełnić ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego. Wbrew pozorom zamówienie publiczne mimo swojej odstraszającej nazwy jest procesem przyjaznym dla przedsiębiorcy. więcej >>