Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: zobowiązany

Artykuły

  • Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji  14/12/2015

    Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

    Art. 26 §5 pkt. 1  u. o .p e. a doprowadzenie do wykonania  przez zobowiązanego  jego obowiązków oraz czynności podejmowanych w toku egzekucji. Wszczęcie postępowania zobowiązuje  do udziału  storn w każdym stadium postępowania  . Zobowiązany może być reprezentowany przez Pełnomocnika  i poinformowany bezpośrednio  przez organ o wszczęciu postępowania. więcej >>

  • Jakie środki prawne może zastosować zobowiązany na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji? 15/06/2012

    Jakie środki prawne może zastosować zobowiązany na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

    Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 t. (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 229 poz. 1954 ze zm.) (zwany dalej: upea) postępowanie egzekucyjne w administracji zawiera nie tylko zasady, jakimi powinny kierować się strony oraz inni uczestnicy w trakcie postępowania egzekucyjnego. Powyższa ustawa zawiera także szereg środków prawnych, jakie może zastosować zarówno zobowiązany jaki i wierzyciel w celu dochodzenia swoich roszczeń. więcej >>