Jesteś w: Strona główna > Prawo Europejskie > Artykuły

Prawo Europejskie

Artykuły

 • Ochrona własności. Analiza art. 1 pierwszego protokołu dodatkowego  28/02/2013

  Ochrona własności. Analiza art. 1 pierwszego protokołu dodatkowego 

  W dyskusji nad orzecznictwem tak wiele miejsca poświęcono art. 1/1, nie ze względu na częstotliwość jego przywoływania w rozpatrywanych sprawach (w tym przypadku palma pierwszeństwa należy do art. 6), lecz ze względu na fakt, że jest to jedyny artykuł, który w sposób bezpośredni odnosi się do opodatkowania. więcej >>

 • Europejska Konwencja Praw Człowieka, czy nadal aktualne są problemy prawne? 23/01/2013

  Europejska Konwencja Praw Człowieka, czy nadal aktualne są problemy prawne?

  Problematyka praw człowieka oraz ich ochrony jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień w polityce państwowej i międzynarodowej, a ich rozwój traktowany jest jako miernik postępu cywilizacyjnego (status jednostki w grupie państwowej jest najpełniej rozwinięty i zagwarantowany w państwach o najwyższym stopniu rozwoju gospodarczego, takich jak Norwegia czy Szwajcaria). Obecnie ich regulacja znajduje się zarówno w prawie wewnętrznym poszczególnych państw, jak i w prawie międzynarodowym. więcej >>

 • Taxpayer's Rights 18/01/2013

  Taxpayer's Rights

  Koncepcje praw podatników (taxpayer's rights) i ich ochrona są blisko związane z ochroną praw człowieka (koncepcja praw człowieka jest jednak o wiele szersza niż taxpayer's rights). Prawa podatników muszą być postrzegane jako przedmiot ochrony. Ściśle mówiąc, ochrona praw podatnika jest ochroną jego praw. W związku z tym powstaje pytanie, jakie prawa powinny lub mogą być chronione? więcej >>

 • Pomoc de minimis – zasady ogólne. 05/06/2012

  Pomoc de minimis – zasady ogólne.

  Unia Europejska stwarza wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstw państw członkowskich. Pomoc publiczna, jaką jest pomoc de minimis, nie podlega notyfikacji (zawiadomieniu) Komisji Europejskiej. Jakich podmiotów prawa dotyczy i jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o ten rodzaj pomocy publicznej? więcej >>

 • Europejski Nakaz Dowodowy 15/03/2012

  Europejski Nakaz Dowodowy

  Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych stanowi część trzeciego filaru Unii Europejskiej. W tym przedmiocie Rada Unii Europejskiej wydała wiele decyzji w celu wzmocnienia współpracy sądowej między Państwami Członkowskimi. Przykładem jest decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z 18 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiego Nakazu Dowodowego dotyczącego uzyskania przedmiotów, dokumentów i danych celem wykorzystania w postępowaniach w sprawach karnych. więcej >>

 • Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku unijnym 02/01/2012

  Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku unijnym

  Wspólne zasady konkurencji w Unii Europejskiej, regulowane obecnie w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowią podstawę ochrony istnienia prawidłowej konkurencji na rynku unijnym, a jednocześnie są niezbędnym uzupełnieniem swobodnego przepływu towarów i usług. więcej >>

 • Zakaz praktyk ograniczających konkurencję w prawie unijnym 30/12/2011

  Zakaz praktyk ograniczających konkurencję w prawie unijnym

  Istnienie konkurencji ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wspólnego rynku europejskiego. Konkurencja motywuje uczestników rynku do większej wydajności, aniżeli w środowisku niekonkurencyjnym i zmusza ich do efektywnego gospodarowania ograniczonymi zasobami oraz ciągłej innowacyjności w celu podniesienia jakości lub obniżenia ceny oferowanych przez nich usług. więcej >>

 • Prawo właściwe dla odpowiedzialności za produkt w świetle rozporządzenia Rzym II 29/12/2011

  Prawo właściwe dla odpowiedzialności za produkt w świetle rozporządzenia Rzym II

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007r. (tzw. Rzym II) wskazuje prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych w sprawach cywilnych i handlowych powiązanych z prawami różnych państw. Jednym z działów rozporządzenia jest odpowiedzialność za czyny niedozwolone., w tym za szkodę wyrządzoną przez produkt. Rozporządzenie od 31 lipca 2007r. jest częścią polskiego porządku prawnego. więcej >>

 • Prawo właściwe dla umów konsumenckich w świetle rozporządzenia Rzym I 28/12/2011

  Prawo właściwe dla umów konsumenckich w świetle rozporządzenia Rzym I

  4 lipca 2008 roku Polska stała się sygnatariuszem rozporządzenia unijnego normującego kwestie prawa właściwego dla zobowiązań umownych: Rzym I. Na szczególną uwagę zasługują kwestie dotyczące umów konsumenckich, których znaczenie rośnie wraz ze zjawiskiem internacjonalizacji handlu i usług. więcej >>

 • Europejski nakaz zapłaty 13/12/2011

  Europejski nakaz zapłaty

  Uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranicznych – to cele, jakie ma spełniać postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Ma ono zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych, których przedmiotem jest bezsporne roszczenie pieniężne, wymagalne w chwili wniesienia pozwu. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Europejskie – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa Unii Europejskiej. Zapraszamy do serwisu.