POLECANE

Komu przysługuje ulga na robotyzację? Zobaczmy!

Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki gęstość robotyzacji plasuje Polskę na 15 miejscu wśród wszystkich krajów objętych badaniem. Dane pokazują, że przedsiębiorcy chętnie wdrażają innowacyjne rozwiązania

PRAWO EUROPEJSKIE

Pomoc de minimis – zasady ogólne.

Przede wszystkim, przyjmuje się, że jest to pomoc niewielka, nie naruszająca konkurencji na rynku gospodarczym. Według nowego stanu prawnego, od 1 stycznia 2007 nie może ona przekraczać 200 tys. euro,

Postępowanie sądowe

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który oznacza spadkobierców wraz z ich udziałami w spadku. Wskazane są też te osoby, na które zapisy windykacyjne, uczynił spadkodawca. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia Oznacza to więc,