Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
Sprawdź nasz newsletter
Zapisz się

O serwisie

Lexplay - porady prawne online realizowane przez wyspecjalizowaną kadrę. Każdy prawnik, doradca prawny to specjalista w swojej dziedzinie prawa. Nasza pomoc prawna przez internet jest ubezpieczona na wypadek wyrządzenia szkody naszym klientom przy świadczeniu usług prawnych.

Porady prawne online, profesjonalna pomoc prawna

Ogólna systematyka publicznego prawa gospodarczego

Publiczne prawo gospodarcze jest to całokształt norm prawnych regulujących oddziaływanie państwa i organów Unii Europejskiej na gospodarkę z udziałem organów administracji publicznej oraz podmiotów prawa publicznego oraz prywatnego. Dodatkowo…

Postępowanie mediacyjne w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego

Instytucja mediacji została wprowadzona do postępowania administracyjnego ogólnego ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Regulacja mediacji w rozdziale 5a k.p.a. wzorowana…

Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

Art. 26 §5 pkt. 1  u. o .p e. a doprowadzenie do wykonania  przez zobowiązanego  jego obowiązków oraz czynności podejmowanych w toku egzekucji. Wszczęcie postępowania zobowiązuje  do udziału  storn w każdym stadium postępowania  . Zobowiązany…

Wierzyciel 

Wierzycielem  w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym jest podmiot  uprawniony  do żądania wykonania obowiązku lub  zabezpieczenia go w  administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub  zabezpieczającym.

Program Infrastruktura i Środowisko

Program obejmuje różne projekty w zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia oraz typu podmiotów które mogą z niego korzystać.
Poprzedni newsNastępny news

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu według Kodeksu cywilnego z praktycznym wskazaniem wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Z uwagi na wygórowane ceny lokali podmioty obrotu gospodarczego często odkładają decyzję o zakupie i w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych zmuszone są do ich wynajmowania. Jednakże z umowami najmu wiąże się również kwestia ich rozwiązania,…

Zażalenie – jeden z środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym

Większości z nas z środkami weryfikacyjnymi kojarzy się głównie apelacja. Jednak ustawodawca jako środek odwoławczy przewidział także zażalenie. Przysługuje ono na pewne rozstrzygnięcia. Przewidziano dla niego także specyficzną regulację…

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Wielokrotnie przed procesami sądowymi (osobliwie miedzy przedsiębiorcami) doręczane jest pismo, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do zapłaty określonej kwoty wyznaczając dodatkowy termin. Taka czynność fachowo nazywana jest przesądowym wezwaniem…

Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym.

Biegły sądowy ma prawo do wynagrodzenia za sporządzenie opinii w postępowaniu, w którym bierze udział. Zobowiązaną do pokrycia wynagrodzenia jest strona postępowania, która ze względu na swój interes prawny wniosła o sporządzenie opinii…

Forma czynności prawnej i rygor zastrzeżenia formy szczególnej – wiadomości podstawowe

Jakie są formy czynności prawnej? W jakiej formie należy dokonać czynności prawnej? Czy uchybienie w postaci dokonania czynności prawnej w innej formie niż przewidziana prawem skutkuje jej nieważnością? Jak kształtuje się rygor zastrzeżenia…
Poprzedni newsNastępny news

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu według Kodeksu cywilnego z praktycznym wskazaniem wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Z uwagi na wygórowane ceny lokali podmioty obrotu gospodarczego często odkładają decyzję o zakupie i w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych zmuszone są do ich wynajmowania. Jednakże z umowami najmu wiąże się również kwestia ich rozwiązania,…

Zażalenie – jeden z środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym

Większości z nas z środkami weryfikacyjnymi kojarzy się głównie apelacja. Jednak ustawodawca jako środek odwoławczy przewidział także zażalenie. Przysługuje ono na pewne rozstrzygnięcia. Przewidziano dla niego także specyficzną regulację…

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Wielokrotnie przed procesami sądowymi (osobliwie miedzy przedsiębiorcami) doręczane jest pismo, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do zapłaty określonej kwoty wyznaczając dodatkowy termin. Taka czynność fachowo nazywana jest przesądowym wezwaniem…

Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym.

Biegły sądowy ma prawo do wynagrodzenia za sporządzenie opinii w postępowaniu, w którym bierze udział. Zobowiązaną do pokrycia wynagrodzenia jest strona postępowania, która ze względu na swój interes prawny wniosła o sporządzenie opinii…

Forma czynności prawnej i rygor zastrzeżenia formy szczególnej – wiadomości podstawowe

Jakie są formy czynności prawnej? W jakiej formie należy dokonać czynności prawnej? Czy uchybienie w postaci dokonania czynności prawnej w innej formie niż przewidziana prawem skutkuje jej nieważnością? Jak kształtuje się rygor zastrzeżenia…
Poprzedni newsNastępny news

Porady prawne przez internet to wygodna forma usługi prawnej dla kogoś kto szuka pomocy siedząc przed komputerem w domu czy pracy. Różne usługi online coraz mocniej rozprzestrzeniają się w naszym społeczeństwie, więc prawnik on line już nikogo nie dziwi. Pomoc prawna poprzez stronę internetową jest nie tylko bardzo prosta i wygodna ale i szybka. Osoba szukająca wykwalifikowanego doradcy prawnego, wypełnia formularz, opisuje istniejący problem i potem już czeka na odpowiedź. Dalsza część całego procesu jest już w rękach fachowców z różnych dziedzin prawa.