POLECANE

Wierzyciel 

Wierzycielem może być również organ administracji publicznej lub także instytucja w myśl art.5 upea  (17 kwietnia 2008r. ) wówczas  gdy przedmiotem  egzekucji jest  obowiązek wynikający

Program Infrastruktura i Środowisko

Możemy wyróżnić następuję podmioty : Jednostki samorządu terytorialnego, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja publiczna, Służby publiczne inne niż administracja, Instytucje ochrony zdrowia,

Serwis Obywatel.gov.pl

Każdą sprawę którą chcemy załatwić w urzędzie można traktować jako usługę , sprawy zostaną załatwione szybko i sprawnie  dzięki czemu  usługi zbierane

PRAWO EUROPEJSKIE

Pomoc de minimis – zasady ogólne.

Przede wszystkim, przyjmuje się, że jest to pomoc niewielka, nie naruszająca konkurencji na rynku gospodarczym. Według nowego stanu prawnego, od 1 stycznia 2007 nie może ona przekraczać 200 tys. euro,

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie sądowe

Ubezwłasowolnienie całkowite i częściowe

Ubezwłasnowolnienie całkowite1Zgodnie z art. 12 kodeksu cywilnego nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Art.13 § 1 tejże ustawy: „Osoba, która ukończyła lat