POLECANE

PRAWO EUROPEJSKIE

Pomoc de minimis – zasady ogólne.

Przede wszystkim, przyjmuje się, że jest to pomoc niewielka, nie naruszająca konkurencji na rynku gospodarczym. Według nowego stanu prawnego, od 1 stycznia 2007 nie może ona przekraczać 200 tys. euro,

Postępowanie sądowe

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który oznacza spadkobierców wraz z ich udziałami w spadku. Wskazane są też te osoby, na które zapisy windykacyjne, uczynił spadkodawca. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia Oznacza to więc,