POLECANE

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który oznacza spadkobierców wraz z ich udziałami w spadku. Wskazane są też te osoby, na które zapisy windykacyjne, uczynił spadkodawca.

Nowacja. Czym jest i na czym polega?

Odnowienie zwane nowacją jest jednym ze sposobów wygasania zobowiązań. Nowacja długu Jednak zobowiązanie może wygasnąć także w inny sposób, ale także poprzez zaspokojenie interesu wierzyciela

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Forma zbycia udziałów w spółce z o.o. Udział jest częścią kapitału zakładowego. Jako prawo obligacyjne może podlegać obrotowi prawnemu. Zbycie udziałów dokonywane

PRAWO EUROPEJSKIE

Pomoc de minimis – zasady ogólne.

Przede wszystkim, przyjmuje się, że jest to pomoc niewielka, nie naruszająca konkurencji na rynku gospodarczym. Według nowego stanu prawnego, od 1 stycznia 2007 nie może ona przekraczać 200 tys. euro,

Postępowanie sądowe

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który oznacza spadkobierców wraz z ich udziałami w spadku. Wskazane są też te osoby, na które zapisy windykacyjne, uczynił spadkodawca. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia Oznacza to więc,