Prawo Działalności Gospodarczej

Artykuły

 • <p align=Ogólna systematyka publicznego prawa gospodarczego

  " src="https://lexplay.pl/useruploads/teksty/kategorie_b584a787a5fc99c4edfd47438625d1f1.jpg" /> 04/05/2018

  Ogólna systematyka publicznego prawa gospodarczego

  Publiczne prawo gospodarcze jest to całokształt norm prawnych regulujących oddziaływanie państwa i organów Unii Europejskiej na gospodarkę z udziałem organów administracji publicznej oraz podmiotów prawa publicznego oraz prywatnego. Dodatkowo publiczne prawo gospodarcze reguluje bezpośrednią lub pośrednią działalność gospodarczą prowadzoną przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego.   więcej >>

 • Dynamiczny system zakupów 21/09/2015

  Dynamiczny system zakupów

  Prawo zamówień publicznych reguluje procedurę dynamicznego systemu zakupów, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Z tej usługi korzysta się głównie gdy przedmiotem zamówienia są dostawy głównie materiały żywnościowe i gospodarcze. więcej >>

 • Aukcja elektroniczna 14/09/2015

  Aukcja elektroniczna

  Aukcja elektroniczna określana jest mianem kolejnego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, najczęściej prowadzona w trybie przetargu nieograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem dzięki czemu wykonawcy mają możliwość zapoznania się z ofertą w określonych kryteriach wybieranych przez zamawiającego. więcej >>

 • Jednolity rynek cyfrowy 08/09/2015

  Jednolity rynek cyfrowy

  Tradycyjny rynek i wszelkie sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej możemy zastąpić znaczeniem rynku cyfrowego. więcej >>

 • Licytacja elektroniczna 02/09/2015

  Licytacja elektroniczna

  Udzielenie zamówienia w trybie elektronicznej licytacji można dokonać za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej co pozwala na weryfikacje danych w sposób bezpośredni wówczas wykonawcy składają kolejne korzystne oferty poprzez automatyczną klasyfikacje. więcej >>

 • Pojedynczy punkt kontaktowy dla przedsiębiorców 21/07/2015

  Pojedynczy punkt kontaktowy dla przedsiębiorców

  Pojedynczy punkt kontaktowy jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej, polega na przekazywaniu danych między punktem kontaktowym a właściwymi organami za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej . Ponadto punkt umożliwia złożenie droga elektroniczna do właściwych organów wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych. więcej >>

 • Krajowy System Usług 16/07/2015

  Krajowy System Usług

  Krajowy System Usług to obszar tematyczny dotyczący informacji o konkretnym rodzaju czynności bądź usługi dostosowany do aktualnych potrzeb przedsiębiorców, a zarazem odpowiadający wymaganiom wsparcia przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. więcej >>

 • O działalności gospodarczej biura podróży słów kilka... 25/03/2014

  O działalności gospodarczej biura podróży słów kilka...

  Ciepłe dni i czas urlopów zbliżają się wielkimi krokami, a Polska jest coraz bardziej znana w Europie jako ciekawe miejsce do wypoczynku. Prężnie rozwijająca się branża turystyczna jest jednak pełna pułapek dla przedsiębiorców pragnących zaistnieć na tym polu. Dlatego też warto wiedzieć, jak wygląda funkcjonowanie działalności biura podróży od strony prawnej. więcej >>

 • Koncesja - podstawowe informacje 03/12/2012

  Koncesja - podstawowe informacje

  Zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności gospodarczej jest w naszym Państwie możliwe jedynie w drodze ustawy i ze względu na ważny interes publiczny. Wymóg uzyskania koncesji aby móc legalnie podjąć oraz prowadzić działalność gospodarczą w niektórych , ustawowo wskazanych, zakresach jest jednym z przejawów ograniczania wolności działalności gospodarczej przez Państwo. więcej >>

 • Zapis windykacyjny przedsiębiorstwa 21/11/2012

  Zapis windykacyjny przedsiębiorstwa

  Dnia 23 października 2011 dokonano nowelizacji Kodeksu cywilnego, w której wprowadzono instytucję zapisu windykacyjnego, całkowicie zmieniając obraz dotychczasowej regulacji. Zapis windykacyjny, nazywany też zapisem ze skutkiem rzeczowym, umożliwia dokonanie sukcesji singularnej przedsiębiorstwa spadkodawcy w testamencie. więcej >>

Czego dotyczy?

Prawo Działalności Gospodarczej – w serwisie znajdują się między innymi najnowsze informacje, artykuły prawne, pytania i odpowiedzi na temat prawa działalności gospodarczej. Zapraszamy do serwisu.