Komu przysługuje ulga na robotyzację? Zobaczmy!

Komu przysługuje ulga na robotyzację? Zobaczmy!

Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki gęstość robotyzacji plasuje Polskę na 15 miejscu wśród wszystkich krajów objętych badaniem. Dane pokazują, że przedsiębiorcy chętnie wdrażają innowacyjne rozwiązania w przemyśle, nadal jednak daleko nam do poziomu obserwowanego w Niemczech, Szwecji czy Danii. Pomóc może ulga na robotyzację. Komu przysługuje i co obejmuje?

Do kogo skierowana jest ulga na robotyzację?

Robotyzacja, czyli zastosowanie robotów i systemów automatycznych w produkcji i usługach, ma potencjał zrewolucjonizować wiele branż, zwiększając efektywność i redukując koszty. Brak pójścia tą drogą to dla wielu firm ryzyko utraty pozycji konkurencyjnej w silnie zglobalizowanym środowisku. 

Ulga na robotyzację to instrument, który ma pomóc polskim przedsiębiorcom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania połowy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku kalendarzowym na robotyzację. 

Z tego narzędzia mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od ich wielkości, lokalizacji czy branży, pod warunkiem że są opodatkowani:

 • według skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym,
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Narzędzie zostało wprowadzone 1 stycznie 2022 roku i obowiązuje do końca 2026 roku.

Jakie koszty można kwalifikować w ramach ulgi na robotyzację?

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje katalog kosztów kwalifikowanych, które można odliczyć w ramach ulgi na robotyzację. 

Zaliczamy do niego:

 • zakup nowych robotów przemysłowych,
 • zakup maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, słupowysięgników, pozycjonerów czy efektorów końcowych),
 • zakup oprogramowania i systemów zarządzania 
 • zakup urządzeń służących do celów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • usługi wdrożeniowe 
 • szkolenia dla pracowników.

Robot przemysłowy to zgodnie z definicją ustawową urządzenie programowalne, wielozadaniowe, automatycznie sterowalne, stacjonarne lub mobilne, które jest połączone z systemami teleinformatycznymi, posiada co najmniej 3 stopnie swobody, przekazuje dane w formie cyfrowej i posiada właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne. 

Co istotne taka maszyna musi być monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń oraz zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Współczesne roboty przemysłowe wykorzystywane są do wielu zadań, w tym między innymi:

 • obsługi maszyn CNC,
 • paletyzacji,
 • przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • obróbki metalu i tworzyw sztucznych,
 • pakowania,
 • polerowania,
 • spawania,
 • załadunki i rozładunku,
 • montażu i przykręcania,
 • lakierowania i malowania.

Jeśli działasz w branży spawalnictwa i chciałbyś zrobotyzować swój zakład, sprawdź ofertę Cloos

Dlaczego ulga na robotyzację to dobre rozwiązanie dla polskich firm?

Skorzystanie z ulgi na robotyzację może przynieść wiele korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla gospodarki jako całości. To atrakcyjny instrument wsparcia dla firm, które chcą unowocześnić swoje procesy produkcyjne. Obniżenie obciążeń podatkowych pozwala nabyć maszynę przy niższych kosztach, dzięki czemu stopa zwrotu z inwestycji znacząco się zmniejsza. 

Roboty przemysłowe mogą także zwiększyć wydajność i efektywność produkcji. Dzięki nim procesy są szybsze, bardziej precyzyjne i mniej uciążliwe dla ludzi. W ten sposób redukujemy liczbę błędów, powstających odpadów oraz poprawiamy bezpieczeństwo pracy i komfort pracowników.

Inwestycja w robotyzację może także stymulować innowacyjność w firmie. Dzięki nim wdrażane są nowe technologie, które prowadzą do opracowywania produktów i usług, a także do udoskonalenia istniejących procesów biznesowych. 

https://www.cloos.pl/offer/images/produkt/jpg/501_1/800/600/Robot-spawalniczy-QIROX-QRC-290.jpg

Robot spawalniczy QIROX QRC-290

Polecane

Najnowsze