Wzrost płacy minimalnej to tylko jedna strona medalu. Zobacz, o ile wzrosną koszty pracodawcy w 2024 roku!

Wzrost płacy minimalnej to tylko jedna strona medalu. Zobacz, o ile wzrosną koszty pracodawcy w 2024 roku!

Wzrost płacy minimalnej to dla wielu pracowników znakomita informacja. Jednak podwyżki mają też drugą, ciemniejszą stronę medalu, która dla pracodawców okazuje się zdecydowanie mniej atrakcyjna i nierzadko kłopotliwa. W skali roku koszty zatrudnienia pracownika mogą w niektórych przypadkach wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przeczytaj, jakie zmiany w tym zakresie czekają przedsiębiorców w 2024 roku. 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

To oczywiste, że wypłata pracownika nie jest równa kosztom pracodawcy. W zależności od formy zatrudnienia różnica ta może mieć różną wartość. W przypadku umowy o pracę oprócz wynagrodzenia pracodawca ma obowiązek uiszczania określonych opłat do instytucji państwowych. Kosztem uzyskania przychodu są:

 • wynagrodzenie brutto:
 • składki społeczne finansowane przez pracownika,
 • zaliczka na podatek dochodowy,
 • wpłaty na PPK finansowane przez pracownika,
 • wynagrodzenie netto,
 • składki ZUS (opłacane przez pracodawcę),
 • wpłaty do PPK (opłacane przez pracodawcę).

Gwarantowana przepisami minimalna krajowa to wartość podstawowa wynagrodzenia. Pracodawca nie może wypłacić żadnemu pracownikowi na umowie o pracę pensji niższej, niż gwarantuje to prawo. Minimalne wynagrodzenie dotyczy też osób pracujących w niepełnym wymiarze i oblicza się je wówczas proporcjonalnie.

Co oznaczają podwyżki płacy minimalnej w 2024 r. dla pracodawcy?

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. najniższa pensja wzrasta w obecnym roku dwukrotnie – w styczniu i w lipcu. Pierwsza podwyżka wyniosła 642 zł brutto, a kolejna da dodatkowo 58 zł brutto. Oznacza to, że do czerwca pracownik zatrudniony na pełen etat na umowie o pracę będzie mógł otrzymywać nie mniej niż 4242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 roku nie mniej niż 4300 zł brutto. Te zmiany pociągają za sobą istotnie wyższe wydatki ze strony pracodawcy, bowiem oprócz składek wchodzących w zakres pensji pracownika pracodawca musi również uiszczać dodatkowe opłaty. Zwykle wynoszą one ok. 20% pensji, a ich wartości procentowe prezentują się następująco:

 • składka emerytalna: 9,76%,
 • składka rentowa: 6,50%,
 • składka wypadkowa: ok. 1,67%,
 • składka na Fundusz Pracy: 2,45%,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,1%,
 • ewentualnie: wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe:
 • podstawowa: 1,5%,
 • dodatkowa 2,5%.

Więcej o obowiązkach pracodawcy i prowadzeniu biznesu przeczytasz na portalu Firmove.pl

Całkowity koszt pracodawcy w 2024 roku

Łatwo można oszacować, że pracodawca od stycznia do czerwca będzie wydawał 5 110,76 zł na minimalną pensję każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Od lipca wydatek ten zwiększy się do 5180,64 zł. W przypadku pracowników, którzy zdecydują się na uczestnictwo w PPK, te wydatki wzrosną dodatkowo o 63,63 zł po pierwszej podwyżce i 64,50 zł po kolejnym wzroście płacy minimalnej. 

Oto jak prezentują się podwyżki w zakresie poszczególnych składników kosztów zatrudnienia pracownika na umowie o pracę, w pełnym wymiarze godzin. 

WydatekKoszt od styczniaKoszt od lipca
Składka emerytalna414,02 zł419,68 zł
Składka rentowa275,73 zł279,50 zł
Składka wypadkowa70,84 zł71,81 zł
Składka na FP103,93 zł105,35 zł
Składka na FGŚP4,24 zł4,30 zł
Wynagrodzenie brutto4 242 zł4 300 zł
Podstawowa wpłata na PPK63,63 zł64,50 zł
SUMA5 174,38 zł5 245,14 zł

Polecane

Najnowsze