Dla kogo ulga IP BOX? Jak skorzystać z niższej stawki podatku?

Dla kogo ulga IP BOX? Jak skorzystać z niższej stawki podatku?

Jedynie 5% podatku PIT lub CIT to bardzo kusząca propozycja. Szczególnie w dobie zapowiedzi podwyższania podatków dla samozatrudnionych wynikających z propozycji zawartych w “Polskim Ładzie” przygotowanym przez rząd PiS. Jednak z preferencyjnej daniny mogą skorzystać tylko wybrani – m.in. programiści i ci którzy w inny sposób udowodnią, że prowadzą innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. 

Co to jest IP Box?

Ulga IP Box do polskiego systemu podatkowego została wprowadzona od 1 stycznia 2019 roku. Ulga cieszy się coraz większą popularnością, ale nie można się temu dziwić. Każdy, kto udowodni, że prowadzi działalności innowacyjną, czyli badawczo- rozwojową może liczyć na preferencyjną stawkę podatku PIT lub CIT, która wynosi zaledwie 5%. Dlaczego stawka podatku jest tak niska? Ustawodawca przyjął założenie, że chciałby w ten sposób zwiększyć udział wydatków na badania i rozwój w polskim PKB do 2% (według GUS na 2019 rok było to zaledwie 1,21%). Niska stawka podatkowa miała zachęcić też innowatorów do pozostania w Polsce i nie szukania prób optymalizacji podatkowej poza krajem. 

Ulga IP Box – kwalifikowane prawo własności intelektualnej

Ulga IP BOX (bądź patentowa) to dość skomplikowany mechanizm i podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową muszą wykazać szereg działań, żeby skorzystać z 5% stawki podatku.

Przede wszystkim podatnik musi udowodnić, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową na podstawie kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP), na które mogą składać się m.in.:

•      prawa do wynalazku (patenty) i dodatkowe prawa ochronne na wynalazek,

•      autorskie prawa do programu komputerowego,

•      prawa z rejestracji topografii układu scalonego,

•      prawa z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu,

•      prawa do rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,

•      prawa ochronne na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Oprócz tego firmy starające się o preferencyjną stawkę podatku muszą prowadzić odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych, która obejmuje wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanego IP, a także osiągać dochód z kwalifikowanego IP opodatkowany w Polsce oraz ponosić koszty kwalifikowane w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

IP Box – indywidualna interpretacja podatkowa

W procesie starania się o ulgę IP BOX ważnym elementem jest uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Procedura trwa ok. trzech/czterech miesięcy i rozpoczyna się od sporządzenia wniosku o wydanie takiej interpretacji, który kierowany jest do Krajowej Informacji Skarbowej. W tym czasie należy spodziewać się ze strony organu podatkowego pytań dodatkowych do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Wówczas na udzielenie odpowiedzi mamy tylko siedem dni. Brak odpowiedzi bądź nie udzielenie jej w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Co ważne jednak podatnik, który spełnia ustawowe przesłanki uprawniające do skorzystania z ulgi IP Box, może rozliczyć swój dochód z zastosowaniem preferencyjnej stawki 5%, bez występowania o wydanie interpretacji podatkowej w tym zakresie. Jednak ten dokument stanowi narzędzie ochrony prawnopodatkowej. Prawidłowe zastosowanie się do interpretacji indywidualnej, która nie została uchylona, nie wywołuje negatywnych skutków podatkowych czy karnoskarbowych

Kto może skorzystać z ulgi IP Box ?

Z ulgi IP Box mogą skorzystać ci podatnicy, którzy do tej pory rozliczali się z fiskusem na podstawie podatku PIT lub CIT. Grupy objęte nowym podatkiem są dość obszerne i należą do nich m.in.:

•      osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

•      wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskie, komandytowej,

•      osoby prawne,

•      spółki kapitałowe w organizacji,

•      podatkowe grupy kapitałowe,

•      czy jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Ulga IP Box nie przysługuje zatem tym, którzy są zatrudnieni w ramach umowy o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Preferencyjna 5% stawka podatku w CIT/PIT

Dochód dla którego stosuje się ulgę IP Box można uzyskać m.in. ze sprzedaży kwalifikowanego IP czy należności z tytułu umów licencyjnych. 

Co do zasady podstawą opodatkowania preferencyjną stawką podatku dochodowego w wysokości 5% jest iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP i wskaźnika nexus, który wylicza się ze wskazanego w ustawie wzoru. Wskaźnik nexus obrazuje wysokość kwalifikowanych kosztów i jest określany indywidualnie dla każdego kwalifikowanego IP osobno

Dochodem z kwalifikowanego IP jest nadwyżka przychodów z tego tytułu nad kosztami pośrednio lub bezpośrednio związanym z kwalifikowanym dochodem IP. Jeśli dochód z kwalifikowanego IP nie występuje to podatnik może odliczyć stratę w kolejnych pięciu latach podatkowych, ale tylko w odniesieniu do dochodu osiągniętego z tego samego kwalifikowanego IP.

Polecane

Najnowsze