Jakie szanse na unieważnienie kredytu frankowego ma przedsiębiorca?

Jakie szanse na unieważnienie kredytu frankowego ma przedsiębiorca?

Kredyty udzielane we frankach szwajcarskich przed laty były niezwykle popularne, decydowały się na nie zarówno osoby prywatne, jak i prowadzące firmy. Wraz z drastyczną zmianą sytuacji na rynku finansowym, stały się one niezwykle niekorzystne. Czy i jakie szanse na unieważnienie kredytu frankowego ma przedsiębiorca? Sprawdziliśmy to!

Czy przedsiębiorca ma prawo do unieważnienia umowy frankowej?

Główny problem umów frankowych, jak i powodem ogłaszania ich nieważności są klauzule abuzywne. Określone zostały one w przepisach prawa konsumenckiego. Oznacza to, że nie dotyczą przedsiębiorców (za wyjątkiem jednoosobowych przedsiębiorstw). Warto jednak zaznaczyć, ze zgodnie z prawem inne podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, takie jak spółki osobowe i spółki kapitałowe mogą domagać się unieważnienia umowy tak jak konsument. Trzeba podkreślić, że działanie tego typu może być zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku osób fizycznych. Unieważnienie kredytu frankowego warto powierzyć w ręce specjalistów, np. fretuslegis.pl, którzy mają wiedzę i doświadczenie w sprawach frankowych. Pozwala to na jak najlepsze przygotowanie i reprezentowanie klienta, a co za tym idzie wywalczenie korzystnego wyroku.

Jakie argumenty może wykorzystać przedsiębiorca w sprawie frankowej?

Banki udzielały konsumentom oraz przedsiębiorcom 2 rodzajów kredytów frankowych – denominowanych i indeksowanych. W pierwszym przypadku umowa kredytu nie wskazywała kwoty zobowiązania w złotówkach, a we frankach szwajcarskich. Jest to wystarczający powód do unieważnienia umowy kredytowej. W przypadku kredytów indeksowanych sytuacja robi się nieco bardziej skomplikowana, jednak kredytobiorca będący przedsiębiorcą wciąż ma prawo starać się o uznanie nieważności podpisanej umowy. Wielu z nich decyduje się na skorzystanie z możliwości złożenia pozwu bazującego na zarzucie umowy niezgodnej z ustawą i sprzecznej z zasadami współżycia społecznego. Dotyczy to w szczególności kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązanie po 2011 roku. Ponadto zdaniem wielu prawoznawców zawierane kontrakty były sprzeczne z zasadami obrotu gospodarczego i uczciwości, a także łamały zasadę wzajemnego zaufania. W aktach spraw frankowych znaleźć można także argumenty, takie jak:

  • nieprawidłowo stosowany LIBOR,
  • niejasne ustalanie kursu przeliczeniowego,
  • brak możliwości negocjacji umowy,
  • charakter instrumentu finansowego umowy, który nie powinien mieć zastosowania w kredytach.

Wyroki, które zapadły na korzyść kredytobiorców-przedsiębiorców w przeszłości

Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy od dłuższego czas wytaczają pozwy bankom w sprawie kredytów frankowych i wygrywają je. Przełomowym przykładem w tym aspekcie powinna być sprawa prowadzona przez Sąd Okręgowy w Warszawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. (wyrok z 15 stycznia 2021 roku, sygn. akt: XXV C 995/18). W czasie jej trwania, pomimo uznania kredytobiorcy za przedsiębiorcę zastosowanie miał art. 58 KC odnoszący się do nieważności. Argumentem w sprawie był sposób sformułowania klauzul indeksacyjnych, które dotyczyły przewalutowania na potrzeby wykonywania umowy. Kolejnym z wyroków, który warto znać, są te Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 października 2018 roku (sygn. akt: XXIII Ga 986/18) oraz z 8 listopada 2019 (sygn. akt: XXV C 762/19), gdzie pomimo braku statusu konsumenta kredytobiorcy umowa mogła zostać uznana za nieważną.

Polecane

Najnowsze