Co sprawdza, o co pyta sąd podczas postępowania o upadłość konsumencką?

Co sprawdza, o co pyta sąd podczas postępowania o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to procedura przeznaczona dla osób fizycznych, które stały się niewypłacalne, co oznacza, że nie są one w stanie spłacać swojego zadłużenia. Pozwala na umorzenie części lub całości długów względem wierzycieli. Postępowanie jest stosunkowo skomplikowanie, dlatego warto wiedzieć, co sprawdza i o co pyta sąd w czasie prowadzenia sprawy o upadłość konsumencką, a także jak wygląda spotkanie z syndykiem.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby rozpocząć procedurę ogładzania upadłości konsumenckiej?

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, nie jest proste, jednak gdy zapadnie, konieczne jest zgromadzanie szerokiej dokumentacji, która następnie zostanie przekazana do wydziału gospodarczego sądu rejonowego z siedzibą w centrum życia codziennego dłużnika. Najważniejszym pismem jest wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zawiera on określone przez prawo informacje, takie jak:
  • oznaczenie konsumenta, jego dane osobowe,
  • bieżący i aktualny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną oraz adres, pod którym się znajduje,
  • spis wierzycieli wraz z kwotami oraz terminami zapłaty wierzytelności dla każdego z nich,
  • wykaz wierzytelność spornych, czyli kwestionowanych przez dłużnika wraz z określeniem powodu,
  • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich wprowadzenia,
  • uzasadnienie wniosku,
  • pisemne oświadczenie o braku negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Do wniosku dołączone powinny być załączniki, stanowiące potwierdzenie wskazanych przez dłużnika twierdzeń oraz jego odpis. Dostarczenie kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów do sądu stanowi dla wielu dłużników bardzo duży kłopot. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, prawnik od upadłości konsumenckiej pomoże Ci się dobrze przygotować do rozprawy oraz poprawnie i wyczerpująco wypełnić wniosek.

Jak wygląda rozprawa o upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem w sądowym postępowania o upadłość konsumencką, który następuje po złożeniu kompletu dokumentów do sądu, jest postępowanie właściwe. Jego celem jest zweryfikowanie czy dłużnik spełnia prawne przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie ma on obowiązku stawienia się w sądzie. Rozprawa odbywa się w toku niejawnym, prowadzona jest przez jednego sędziego. Zgodnie z przepisami może on jednak przeprowadzić dodatkowe posiedzenie, na którym przeprowadzone zostanie postępowanie dowodowe. Bardzo często spowodowane jest niekompletną dokumentacją, dlatego pytania zazwyczaj odnosić będą się do wskazanych wcześniej aspektów. Należy także pamiętać, ze sąd ma prawo zwrócić się do wierzycieli oraz innych organów administracji publicznej, w celu szerszego zbadania sytuacji składającego wniosek. Warto zaznaczyć, że na tym etapie postępowania, rola dłużnika jest stosunkowo niewielka.

Kim jest syndyk, o co pyta, co sprawdza podczas upadłości konsumenckiej?

Nie tylko adwokaci czy sędziwie biorą udział w procedurze ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Swoją rolę w postępowaniu ma także syndyk. Jest to organ ustanawiany z chwilą ogłoszenia upadłości, jego rolą jest zlikwidowanie majątku upadłego oraz ustalenie wierzycieli, co do których należności będą regulowane zgodnie z planem spłaty określonym przez niego. Kontaktuje się z upadłym, zazwyczaj po kilku dniach od wyroku sądu. Rozmowa może odbyć się listownie, telefonicznie lub e-mailowo. Umawiane jest spotkanie, podczas którego wyjaśniane są poszczególne kroki, które zostaną podjęte oraz to jakie prawa związane z zarządzaniem majątkiem (i nie tylko) przysługują konsumentowi. Zazwyczaj padają pytania o przyczyny braku możliwości regulowania swoich zobowiązań, jak i weryfikacja wskazanych we wniosku powodów upadłości. Analizowana jest także sytuacja finansowa, zawodowa, zdrowotna oraz osobista, a także weryfikowany jest majątek dłużnika. Biorąc pod uwagę to, co sprawdza syndyk, spotkanie z nim może trwać nawet kilka godzin. Warto mieć to na uwadze, umawiając się na nie.

Polecane

Najnowsze