Jednolity rynek cyfrowy

Cyfryzacja gospodarki niesie za sobą olbrzymie zmiany w dostępnie do rynku.

Celem  jest tutaj wzmocnienie nauki wraz z przemysłem , oraz wspieranie  producentów w zastosowaniu nowej technologii wzmocnienie ich  konkurencyjności.

Istotne znaczenie ma tutaj czerpanie korzyści z handlu oraz usług elektronicznych  co wymagane jest zastosowanie  podstawowych kompetencji cyfrowych które motywują przedsiębiorcę do zastosowania nowoczesnych  rozwiązań.

Jednolity rynek cyfrowy to strategia Komisji Europejskiej  która wprowadza nową formę konkurencyjna na globalnym rynku  handlu i usług elektronicznych. Działania  te przyczynią się do zwiększenia wydajności  funkcjonowania obszarów tj:

-dostęp  konsumentów i przedsiębiorców do towarów i usług cyfrowych  poprzez ułatwienie transgranicznego handlu elektronicznego , dodatkowo ułatwienie w rozwiązaniu problemu z brakiem dostępu do   treści i usług elektronicznych   poza granicami kraju , a także unowocześnienie  prawa autorskiego oraz wszelkich  spraw finansowo – rozliczeniowych w handlu elektronicznym

-stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sieci i usług cyfrowych w szczególności pobudzenie inwestycji w infrastrukturę  , poprawa koordynacji miedzy  państwami członkowskimi w obszarze zarządzania oraz rosnące zainteresowanie platformami usług .

-maksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki również w powiązaniu z gospodarka  cyfrową .

Realizacja powyższych obszarów wymaga w pierwszej kolejności zniesienia różnic pomiędzy  światem tradycyjnym a cyfrowym coraz więcej towarów i usług sprzedaje się przez Internet. Komisja Europejska  wprowadzając strategię zwraca szczególną uwagę na  problemy związane z uzyskaniem dostępu do różnych działań w Internecie a także na warunki konkurencji  niezależnie od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania. Kolejnym ważnym aspektem jest również tworzenie odpowiednich  warunków rozwoju sieci  i usług  cyfrowych w szczególności  rozwoju nowej infrastruktury , odpowiedniej oferty usług cyfrowych  oraz sprzyjających warunków do inwestowania. Potencjał wzrostu gospodarki  to obszar oznaczający niezbędne inwestycje w infrastrukturę cyfrową oraz nowoczesne technologie. Wzrost ten  zwiększy konkurencyjność przemysłu a także zwiększy liczbę użytkowników  gospodarki cyfrowej ,

Budowanie jednolitego rynku cyfrowego jest przygotowaniem na przyszłość i utrzymaniem wysokiego standardu życia obywateli. Głównym celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest  wprowadzenie inwestowania w sieci cyfrowe w szczególności dla przedsiębiorstw innowacyjnych które są kluczowi dla gospodarki cyfrowej . Rozwój przedsiębiorcy innowacyjnego obecnie wskazuje potrzebę  lepszego dostępu do  finansowania w tym także kapitału własnego , w przypadku wprowadzenia takich założeń przedsiębiorca  może odnieść sukces nie tylko w obszarze finansów ale także wspierania rozwoju rynku.

Polecane

Najnowsze