Powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku VAT przy dostawie książek

Powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku VAT przy dostawie książek

W przypadku książek drukowanych (PKWIU ex 58.14.2) z wyłączniem map i ulotek, oraz w przypadku gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWIU ex 58.13.1.i 58.14.1) obowiązek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury, bądź otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu ich dostawy. Maksymalny termin na powstanie obowiązku podatkowego został określony przez ustawodawcę i nie może przekroczyć 60 dni, licząc od dnia wydania towarów. W sytuacji, gdy strony zawrą między sobą umowę dotyczącą rozliczania zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstanie w chwili wystawienia faktury dokumentującej faktycznie dokonaną dostawę, nie później jednak niż w terminie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.

W ostatnim przypadku znaczenie ma wydanie towarów konkretnemu nabywcy. Podatnika interesuje jedynie moment, w którym towary zostały wydane ich nabywcy, bez znaczenia pozostaje etap otrzymania książek od dostawcy. Sformułowanie „pierwszego dnia wydania”, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach ministerstwa finansów, dotyczy również ponownego wydania książek, które były przedmiotem zwrotu.

Polecane

Najnowsze