Czy możliwe jest zbycie nieważnego dokumentu akcji na okaziciela ?

Kornelia Zdunek

Nie. Jeżeli dokument akcji na okaziciela jest nieważny, to przeniesienie akcji na okaziciela nie powoduje przeniesienia na nabywcę praw inkorporowanych w akcji okazicielskiej.

Łukasz Klafka

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>