Czy rozporządzenie Rzym II można stosować do zobowiązań mających powstać w przyszłości?

Paula Słowik

Rozporządzenie stosuje się także do zobowiązań pozaumownych, co do których zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ich powstania (art. 2 ust. 2 rozporządzenia).

Paula Słowik