Który organ stwierdza nadużycie pozycji dominującej w Unii Europejskiej?

Wioletta Świercz

Nadużywanie pozycji dominującej przedsiębiorstwa na rynku europejskim stwierdza Komisja.

Piotr Gamian