Wprowadzenie do MiFID’u – nowe obowiązki, nowe prawa

Wprowadzenie do MiFID’u – nowe obowiązki, nowe prawa

Celem implementowania przepisów MiFID oraz samej dyrektywy MiFID jest przede wszystkim ochrona interesów klienta usług finansowych i inwestycyjnych, i to zarówno indywidualnego, jak i przedsiębiorców, a także zwiększenie przejrzystości rynku poprzez zapewnienie równego dostępu do informacji.

Do najważniejszych obowiązków nałożonych na instytucje finansowe, dotyczących relacji z klientem należą:

  • Obowiązek klasyfikacji klientów,
  • Obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie klienta i obowiązki dotyczące obsługi zleceń,
  • Obowiązek oceny adekwatności i odpowiedniości usług inwestycyjnych w odniesieniu do indywidualnej wiedzy klienta oraz jego doświadczenia oraz indywidualnej sytuacji,
  • Obowiązek wprowadzenia zasad przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych (zachęt),
  • Obowiązek wprowadzenie polityki zarządzania konfliktami interesów.

Klasyfikacja klientów

Dyrektywa MiFID wprowadza obowiązek klasyfikacji klientów, według w szczególności wiedzy i doświadczenia, na trzy kategorie, co znowuż jest związane z założeniem przyświecającym Dyrektywie, że różnym typom klientów należy zapewnić różny poziom ochrony. Klienci wdg MiFID’u dzielą się na klientów detalicznych, klientów profesjonalnych i upoważnionych kontrahentów (którzy de facto są „rodzajem” klienta profesjonalnego).

Best execution

A więc obowiązek wprowadzenia zasady najlepszej realizacji zleceń klienta co oznacza w praktyce, że firma inwestycyjna obowiązane jest działać w sposób uczciwy, dążąc do wykonania wszystkich zobowiązań wobec klienta w na warunkach odzwierciedlających warunki rynkowe (co do zasady), sprawiedliwy, zapewniając niezwłoczne wykonanie zleceń (j.w.) oraz profesjonalny, zapewniając właściwe przygotowanie merytoryczne pracowników.

Adekwatność i odpowiedniość

To w skrócie mówiąc nadanie odpowiedniej kategorii klientowi (p. wyżej) oraz docelowo sprawdzenie czy dana usługa jest dla określonego klienta „adekwatna”. Zwykle ocena adekwatności jest prowadzona za pomocą specjalnych ankiet, które mogą zawierać pytania co do wiedzy i doświadczenia danego klienta.

Zachęty (Inducements) i konflikt interesów

Firma inwestycyjna jest obowiązana wprowadzić sposoby zarządzania konfliktem interesów oraz zasady dotyczące zachęt, a więc korzyści materialnych, innych niż standardowe prowizje i opłaty (zarówno pieniądze, jak i towary czy usługi).

Polecane

Najnowsze