Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej stanowi  system informatyczny  dzięki któremu  obywatele mogą  załatwić poszczególne sprawy  urzędowe a podmioty publiczne  bezpłatnie udostępniają  swoje usługi . Elektroniczna platforma zapewnia łatwy dostęp  a co za tym idzie  sprawną komunikację pomiędzy obywatelem a urzędem , przedsiębiorcą a urzędem bądź między instytucjami   państwowymi .

Obywatele mogą posługiwać się katalogiem usług  który zapewnia przetwarzanie i opisywanie  usług  administracji publicznej. Podmioty publiczne  umożliwiające usługi nie prowadzą  dodatkowych   systemów  ponieważ udostępniają bezpośrednio Elektroniczną Skrzynkę Podawczą która umożliwia  przyjmowanie dokumentów  w postaci elektronicznej  na przykład  podania , wnioski , pozwy . Dla zapewnienia  porządku dokumentacji   stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów  czyli bazę dokumentów . W myśl   art. 19b ustawy  o informatyzacji   działalności podmiotów  realizujących  zadania publiczne to Minister właściwy do spraw informatyzacji   prowadzi Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych  w którym zamieszcza się , przechowuje i udostępnia  wzory pism  .Dodatkowo  powołując się na art. 19a ust.1 ustawy wiemy że Minister właściwy do spraw informatyzacji  zapewnia odpowiednie funkcjonowanie  e PUAP , oraz pełni funkcję  administratora danych   użytkowników  w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych .  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6 maja 2014  w spawie  zakresu i warunków  korzystania z elektronicznej platformy  usług administracji publicznej  określa funkcję które mogą   zostać  wykorzystane  przez  instytucje  publiczne w celu  świadczenia konkretnych usług tj. §9 ust.1, mowa tutaj o obiegu  dokumentów   drogą elektroniczną  , wymianie danych  a zarazem identyfikacji  poszczególnych użytkowników oraz weryfikacji  podpisu  elektronicznego  w tym  potwierdzenia  profilu zaufanego   i formy określonej płatności . Warunki  korzystania z usług zostały  uregulowane zgodnie z Programem Informatyzacji Państwa będący załącznikiem  do Rozporządzenia Rady Ministrów  z 28 marca 2007 r.  w sprawie Programu Informatyzacji Państwa  2007-2010 .Aby  korzystać z usług  e PUAP należy zarejestrować  się na portalu   informatycznym pod adresem www.epuap.gov.pl  , gdzie procedurę tą  poprzedza  wcześniejsze  uzupełnienie  formularza rejestracyjnego   uzupełniając dodatkowe informacje  dotyczące głównie podmiotu  na przykład  jakiego typu podmiotem jest osoba zainteresowana  . Kolejnym krokiem  jest wypełnienie wniosku  o profilu  zaufanym a następnie udać  się do  najbliższego  urzędu  wskazanego we winsoku .Do zakończenia  pełnej procedury   należy  okazać dowód osobisty   lub paszport, po czym cały  proces finalizuję się  poprzez przesłanie  na podany  adres  poczty elektronicznej  potwierdzenia  wykonania operacji . Profil  zaufany  stanowi   potwierdzenie  tożsamości   osoby  lub podmiotu  który dokonuje  rejestracji .Platforma e PUAP   to jeden  priorytetów  ułatwiających  załatwienie spraw urzędach  gdzie dotychczasowa forma tradycyjnego dokumentu  zostanie zastąpiona dokumentem elektronicznym  co przyczyni się do zaoszczędzenia czasu.

Polecane

Najnowsze